Nå kommer skattemeldingen

Nå starter Skatteetaten utsendelsen av skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Du får en melding fra Skatteetaten når din er klar, og først da kan du logge inn og sjekke om det blir baksmell eller penger igjen denne gang.

Skattemeldingen sendes ut etappevis fra 16. mars. De sendes ut i tilfeldig rekkefølge, og alle skal ha fått sin innen 7. april. Du får en sms eller e-post fra Skattemeldingen når du kan logge inn for å se din skattemelding for 2020.

Har du ikke registrert dine opplysninger elektronisk hos Skatteetaten, er du ikke elektronisk bruker. Du vil da motta Skattemeldingen på papir.

Sjekk dine opplysninger

Skattemeldingen er kun en foreløpig beregning av om du har betalt for mye eller for lite i skatt det foregående året. Derfor er det viktig at du sjekker at du får alle fradragene du har krav på, slik at du har mulighet til å rette opp eventuelle feil før det settes to streker under svaret.

Mange av oss har vært på hjemmekontor store deler av 2020. Derfor er for eksempel ikke fradrag for arbeidsreiser ferdig utfylt i år.

Å sjekke skatten kan for mange fremstå både uoversiktlig og komplisert. Et tips er å benytte seg av skatteetatens fradragsveileder, for å se hvilke fradrag du kan ha krav på.

Det er også mye annen informasjon og hjelp å finne hos Skatteetaten.

Det har blitt enklere

Det ble gjort flere endringer med skattemeldingen i fjor. Blant annet er postene nå sortert under temaer som naturlig hører sammen, som «arbeid, trygd og pensjon» og «bank, lån og forsikring».

Gjør du endringer, vil skatteberegningen oppdateres umiddelbart.

Veiledning underveis i skattemeldingen har også blitt bedre, og det er nå lettere å få på plass korrekt informasjon og få beregnet riktig skatt.

Alt i alt er det gjort mange endringer for at utfyllingen av skattemeldingen skal gå så smidig som mulig.

Fristen er den samme

Enkelte vil fortsatt få skattemeldingen i gammelt format, for eksempel næringsdrivende og deres ektefeller, og alle som pleier å motta skattemeldingen på papir. Disse får skattemeldingen fra 31. mars. 

Leveringsfristen er lik som tidligere: 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.

Hva trenger du å ha klart?

Når du skal kontrollere skattemeldingen og eventuelt gjøre korrigeringer, bør du først samle inn det du trenger av dokumentasjon.

Her er en oversikt over hvordan du finner det du trenger fra Landkreditt.

Årsoppgaver

Årsoppgaven fra Landkreditt Bank finner du ved å logge deg inn i nettbanken.

  • I menyen velger du Tjenester, deretter Søk i dokumentarkiv.
  • Velg Årsoppgaver i rullemenyen Velg dokumenttype.
  • Velg periode, og klikk Søk etter dokumenter.

Årsoppgavene for fond ble sendt ut fra VPS i begynnelsen av februar. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2020, vil dette fremgå av årsoppgaven. Du finner årsoppgavene ved å logge deg på VPS investorservice, eller i nettbanken: 

  • I menyen velger du Sparing, deretter Mine fond.
  • Velg Mine investormeldinger nederst på siden.

Ligningskursen for fondene benyttes til beregning av ligningsverdien. For 2020 er ligningsverdien for aksjefondene 65 prosent av markedsverdien per 31. desember 2020. For rentefond er ligningsverdien 100 prosent av markedsverdien per 31. desember 2020. 

Du finner mer informasjon om ligningskursene i denne artikkelen.

Kontoutskrifter

Kontoutskrifter finner du i nettbanken. Logg inn og gjør følgende:

  • I menyen velger du Konto, deretter Kontoutskrift.
  • Velg Kontoutskrifter under Velg dokumenttype.
  • Velg periode
  • Velg kontoen du ønsker kontoutskrift på og klikk Søk dokumenter

Renteoppgave

Trenger regnskapsføreren din renteoppgave, må du kontakte kundeansvarlig for å få denne tilsendt.

Sjekk kontonummeret

Sjekk alltid at Skatteetaten har riktig kontonummer når du leverer skattemeldingen. Hvis ikke, kan du risikere å måtte vente ekstra lenge før pengene kommer på konto. Vær oppmerksom på at du kun kan få tilbakebetalt skatt på kontoer du selv eier.