Lønnsomheten bekymrer bonden mest

Norske bønder er mest bekymret for lav lønnsomhet og usikker inntjening fremover, og bekymringen har vært økende fra 2015.

Dette viser nye tall i Landbruksbarometeret som ble lansert 3. mai. Barometeret er en stor undersøkelse som tar temperaturen på norsk landbruk. Undersøkelsen utføres av Agri analyse hvert andre år, og Landkreditt er en av samarbeidspartnerne som står bak rapporten.

Utfordrende lønnsomhet

Blant de spurte bøndene har 69 prosent svart at lav lønnsomhet er landbrukets største utfordring fremover. Totalt sett svarer 57 prosent at lønnsomheten er ganske dårlig eller veldig dårlig. Sammenligner vi dette med tallene fra 2015 var det 48 prosent som hadde samme oppfatning.

Synet på lønnsomheten varierer også mellom fylkene. Gårdbrukere fra Oslo, Viken, Vestfold og Telemark er mest fornøyd, mens Agder, Rogaland og Vestland har flest respondenter som oppgir at lønnsomheten er dårlig eller veldig dårlig.

Mindre lønnsomt med melk

Det er produsentene av egg og fjørfe som vurderer lønnsomheten som best, 73 prosent av disse oppga at lønnsomheten er ganske bra eller veldig bra. Mindre fornøyd er produsentene av gras, skog, storfe og sau. Her svarte rundt 70 prosent at lønnsomheten er ganske dårlig eller svært dårlig. Blant kumelkprodusentene har det skjedd en stor endring fra 2019. Da oppga 64 prosent at lønnsomheten var ganske bra eller veldig bra. I årets undersøkelse har denne gruppen falt til 49 prosent.

Økonomien stopper investeringer

En av fire bønder planlegger en investering på over 500.000 kroner det neste året. Av de som ikke planlegger investeringer, oppgir hele 49 prosent at det er for lav lønnsomhet til at investeringene vil lønne seg.

– Landbruket må være i stand til å gjøre investeringer som minimum vedlikeholder driftsapparatet. Vedlikeholdsetterslep og manglende investeringer ​påvirker sikkerhet og effektivitet, og svekker gårdens fremtidsutsikter, sa konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum, da barometeret ble lagt frem på et digitalt frokostseminar.

Les hele landbruksbarometeret på Agri Analyse sine nettsider. Her finner du mange grafer og mye interessant lesestoff om tilstanden til norsk landbruk.

Se direktesendingen på Facebook der Landbruksbarometeret ble presentert av blant andre Sigrid Hjørnegård, Ole anton Smedhaug og Ole Laurits Lønnum.