Ligningskurser for våre fond

Her finner du ligningskursene for alle våre fond for 2020.

Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien. For 2020 er ligningsverdien for aksjefondene 65 prosent av markedsverdien per 31. desember 2020. For rentefond er ligningsverdien 100 prosent av markedsverdien per 31. desember 2020. 

Årsoppgavene ble sendt ut fra VPS i begynnelsen av februar 2021. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2020 vil dette fremgå av årsoppgaven. Du finner årsoppgaven din ved å logge deg på VPS investortjenester.

Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte skattemeldingen.

Ligningskurser pr. 31.12.2020

Fondsnavn Fondstype Ligningskurs
Landkreditt Høyrente Rentefond 100,4979
Landkreditt Extra Rentefond 99,7873
Landkreditt Utbytte A Aksjefond 143,2709
Landkreditt Utbytte I Aksjefond 145,0983
Landkreditt Aksje Global Aksjefond 192,8679
Landkreditt Norden Utbytte A Aksjefond 84,8266
Landkreditt Norden Utbytte I Aksjefond 85,6281