Landkreditt Eiendom på plass i sørvest

Landkreditt er godt etablert med bank- og forsikringstjenester på Sørvestlandet, og er en kjent merkevare for bøndene i området. Nå åpner også Landkreditt Eiendom en avdeling her.

Landkreditt Eiendom har allerede avdelinger på Østlandet, i Innlandet og i Midt-Norge. Nå åpner selskapet også en avdeling i sørvest, ledet av Jan Egil Fornes (47). 

Ny sten i en allerede solid grunnmur

Fornes flyttet til Sandnes fra Aukra utenfor Molde for ett år siden, og har funnet seg godt til rette. Nå ser han fram til å komme i gang med salg av landbrukseiendommer i sørvest.

– Denne regionen har mye historie og lange tradisjoner innen landbruk. Vi er nye på eiendomsmegling i området, men bøndene kjenner Landkreditt godt fra før. Eiendomsmegling blir en ny sten i en allerede solid grunnmur av de bank- og forsikringstjenestene som Landkreditt tilbyr i området, sier Fornes.

Fornes har 20 års erfaring som eiendomsmegler, og kommer til Landkreditt Eiendom fra Garanti Eiendomsmegling i Molde. Der var han de siste syv årene daglig leder, og hadde en blandet portefølje med landbrukseiendom og annet. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen, og har også vært banksjef i Sparebanken Møre.

Et bedre totaltilbud

Landkreditt Eiendom ble en del av Landkreditt i mars 2020 etter kjøpet av Koppang landbruks- og næringsmegling.

Landkreditt har et langsiktig formål som går ut på å bedre økonomien til medlemmene i landbruket ved å levere gode finansielle tjenester. Med Landkreditt Eiendom om bord, har både totaltilbudet til kundene og synligheten i markedet blitt enda bedre, i tråd med formålet.

– For våre kunder og medlemmer tror vi det gir en merverdi å ha tilgang til god kompetanse, ikke minst ved kjøp og salg av landbrukseiendom. Derfor er vi nå glade for å kunne utvide med denne kompetansen på plass i sørvest, sier Ole Laurits Lønnum, konsernsjef i Landkreditt.

Ikke ferskvare

Jan Egil Fornes er klar på at landbrukseiendom ikke er ferskvare på samme måte som leiligheter og eneboliger, og med glimt i øyet kaller han prosessen for «slow-megling».

Landbruksmegling krever både tålmodighet og langsiktig tenkning, samtidig som man holder fingeren på pulsen i eiendomsmarkedet. Fornes har sett en endring i markedet det siste året:

– 2020 var et spesielt år på mange måter, hvor mange så viktigheten av sjølberging og det å ha levende landbruk. De langsiktige verdiene og det rotekte blir viktigere i krisetider, sier han.

Stadig vanligere å selge ut av familien

De siste 15 årene har det vært en kraftig økning i antall gårdsbruk for salg her i landet, og det blir stadig vanligere å selge landbrukseiendom ut av familien.

Kontoret på Klepp er nyetablert, men Landkreditt Eiendom har lang erfaring når det gjelder salg av landbrukseiendom.

– Det kan være en komplisert prosess å selge et gårdsbruk. Da er det betryggende for både selgerne og ikke minst kjøperne å bruke en eiendomsmegler som har den nødvendige landbruksfaglige kompetansen, sier Fornes avslutningsvis.

Landkreditt Eiendom dekker hele Sørvestlandet. Kanskje har du et gårdsbruk på Jæren eller i Setesdal du vurderer å selge?

Ta kontakt med avdelingsleder Jan Egil Fornes på 900 79 994 eller janegil@landkreditteiendom.no.