Investeringsfilosofi som står støtt

Landkreditt Norden Utbytte har gitt andelseierne over 30 prosent avkastning siden oppstarten i 2019. – Dette viser at investeringsfilosofien vår står støtt, også i omskiftelige tider, sier forvalter Ulf Leinebø.

Aksjefondet Landkreditt Norden Utbytte baserer seg på samme velprøvde investeringsfilosofi som Landkreditt Utbytte, som har oppnådd jevnt over sterke resultater siden oppstarten i 2013.

Med Landkreditt Norden Utbytte er denne investeringsfilosofien tatt videre ut til de nordiske børsene.

Fondet fyller to år i disse dager. Da vi oppsummerte fondets første år i midten av februar 2020, var konklusjonen at det hadde vært en fantastisk start. Kun kort tid senere var koronapandemien et faktum, noe som blant annet førte til at aksjemarkedene falt kraftig i februar og mars.

Til tross for denne turbulensen, har Landkreditt Norden Utbytte levert over 30 prosent avkastning siden oppstarten. Størrelsen på fondet er nå 475 millioner kroner og det er investert i 36 selskaper.

–  Dette viser at investeringsfilosofien vår står støtt, også i omskiftelige tider. Vi er langsiktige og velger selskaper vi mener vil levere gode resultater over tid. Det er selskaper som er solide og betaler utbytter, og som har klart seg bra også gjennom tidligere kriser, sier porteføljeforvalter Ulf Leinebø.

Investerer i kvalitetsaksjer

Landkreditt Norden Utbytte investerer kun i selskaper som betaler utbytte, og selskapene skal ha en markedsverdi over fem milliarder kroner. De skal ha en god historikk og gjerne være markedsledende innen sine områder.

– Vi er på jakt etter selskaper som er solide og leverer over tid. Dette gir en god forutsigbarhet, noe som er viktig. Vi kaller det kvalitetsaksjer, sier Leinebø.

Med en portefølje av aksjer som svinger mindre enn markedet generelt, vil Landkreditt Norden Utbytte antatt gjøre det bedre enn markedet i nedgangstider, og dårligere enn markedet i oppgangstider.

I en portefølje vil noen selskaper gjerne underprestere i en periode mens andre selskaper overpresterer. Derfor er det viktig med diversifisering i porteføljen. Det er den totale avkastningen over tid som er avgjørende.

En fordel å være begge steder

Norden byr på langt flere selskaper å velge mellom. Mange av dem er veletablerte og markedsledere med kjente merkevarer. Vi finner dessuten her en rekke sektorer som er mindre tilgjengelige i Norge, for eksempel dagligvare, industri og helse.

– I et år hvor vi har spist maten vår hjemme og satt i gang med oppussingsprosjekter, har konsumsektoren og byggevarer vært gode steder å være.

De nordiske aksjemarkedene klarte seg bedre enn det norske i første halvår 2020, mens det norske klarte seg best i andre halvdel. Dette viser at det er en fordel å være investert både i Norden og Norge, mener Leinebø.

–  Oslo børs har en tendens til å bevege seg i takt med oljepris. Noen ganger går Norden bedre, noen ganger går Norge bedre. Er du både i Norden og Norge, får du en mer jevn avkastning, sier han.

There is no alternative

Vi er fortsatt inn i en periode med svært lave renter. Med skatteregler og inflasjonsforventninger må man ha nesten 5 prosent avkastning for å opprettholde kapitalens kjøpekraft. Samtidig må nordmenn også nå ta mer aktive grep om egen pensjon. Dette gjør at stadig flere ser til fond som sparealternativ.

– Vi ser at flere og flere velger fondssparing for å få mer avkastning på sparepengene sine. Vi kaller det Tina-effekten. There Is No Alternative, sier Leinebø avslutningsvis.

Om Landkreditt Norden Utbytte

  • Basert på samme velprøvde investeringsfilosofi som Landkreditt Utbytte
  • Investerer i veletablerte, utbyttebetalende selskaper på de nordiske børsene
  • Norden er et spennende investeringsunivers som byr på langt flere selskaper og andre sektorer enn vi finner på Oslo Børs
  • Fondet forvaltes av Ulf Leinebø 

Landkreditt Norden Utbytte

Kvalitetsaksjer i et spennende nordisk investeringsunivers.

Kontakt meg om sparing i fond Kjøp fond