Investerer i flinke folk

Porteføljeforvalter Sigurd Klev er den som har vært ansvarlig for avkastningen i Landkreditt Utbytte gjennom godt og vel åtte år. Selv mener han fondets sterke avkastningshistorikk handler om flinke folk som skaper verdier.

Landkreditt Utbytte, som kan skilte med toppkarakter i fondsrangeringen i Dine Penger, og som to ganger har gått til topps i kåringen av årets norske aksjefond hos analytikerne i Morningstar, har levert nær 15 prosent årlig avkastning siden oppstarten i februar 2013.

– Det handler om flinke folk som skaper verdier. Vi investerer i de kloke hodene som gjør at selskapene evner å levere gode resultater over tid, sier Sigurd Klev.

Aktive aksjevalg og langsiktighet

Aktive valg og langsiktighet er stikkord i investeringsfilosofien som ligger til grunn for forvaltningen av Landkreditt Utbytte. Klev gjør aktive aksjevalg blant solide, norske selskaper som betaler utbytte. Hensikten er å levere høyest mulig risikojustert avkastning til andelseierne.

Selskapene som inngår i porteføljen skal ha en god historikk, være av en viss størrelse og ha vært i stand til å utbetale utbytte til sine eiere over tid.  

– Investeringer skal gi avkastning fremover, og fremtiden er alltid usikker. Jeg er ikke en bedre spåmann enn andre, så jeg støtter meg til egne og andres erfaringer og kunnskap når jeg velger selskaper til Landkreditt Utbytte-porteføljen, sier Klev.

Fondet med de laveste kurssvingningene

Landkreditt Utbytte er det fondet i sin kategori som kan vise til de laveste kurssvingningene, altså det som kalles standardavvik eller volatilitet. Det er vanlig å se på kurssvingninger som et uttrykk for risiko i verdipapirfond.

Porteføljesammensetningen i fondet bærer også preg av stabilitet.

– Ti av aksjene i fondet, det vil si en tredjedel, har vært med fra dag én. Valgene vi tok for drøyt åtte år siden, står seg fortsatt. Vi er langsiktige i vår natur. Når vi finner selskaper som skaper verdier for oss over tid, ser vi ingen grunn til å kaste dem ut, sier Klev.

Fortsetter langs samme spor

Den senere tiden har vi sett mange selskaper søke om å bli notert på markedsplassen Euronext Growth Oslo (tidligere Merkur Market) som en enkel tilgang til kapitalmarkedet. I 2020 var det hele 49 ny-noteringer der.

Dette er ikke selskaper forvalter Klev bruker tid og energi på.

– Vi investerer ikke i startups, turnarounds eller høyt belånte selskaper. Jeg har tenkt til å fortsette langs det samme sporet som jeg har fulgt de siste åtte årene. Landkreditt Utbytte skal investere i stabile, norske selskaper som over tid har vært i stand til å betale utbytte til sine eiere, sier Klev.

Sterk i troen

I 2020 kom koronapandemien og ga store svingninger i aksjemarkedene. Likevel er det grunn til å tro at vi skal komme tilbake til en normalitet etter pandemien og igjen få mer stabilitet.

– Med tålmodighet, langsiktighet og både evne og vilje til å ta risiko for å oppnå høyere avkastning enn risikofri rente, så vil kvalitetsselskapene på Børsen fortsatt tjene penger. Og dette vil i sin tur forhåpentligvis gi god risikojustert avkastning til andelseierne i Landkreditt Utbytte.

Og hvor plasserer forvalteren selv sparepengene?

– Som forvalter kan jeg ikke si eller love noe om fremtidig avkastning i fondet. Men jeg kan love at jeg vil gjøre mitt beste for å skape gode resultater. Jeg tror sterkt på dette fondet, og har selv investert alle mine langsiktige sparemidler i Landkreditt Utbytte.