Ingen renteendring for landbruket

Norges bank setter opp styringsrenten, men hos oss forblir alle renter uendrede, minst ut året.

23. september meldte Norges Bank som ventet at styringsrenten nå settes opp med 0,25 prosentpoeng. I Landkreditt ønsker vi derimot å la rentene forbli uendrede, og vi kan allerede nå si at vi ikke kommer til å røre renta resten av året. 

Konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum, er godt fornøyd med beslutningen.

— Vi er opptatt av at norske bønder skal ha best mulig betingelser og en forutsigbar økonomi. Nå rører vi ikke rentene våre, og tilbyr fortsatt landbrukslån til priser på et historisk lavt nivå, sier Lønnum.

Beste nominelle rente på landbrukslån er 1,99 prosent, og du får driftskreditt til 2,95 prosent.  

Om vi ser på rentenivået helt tilbake til bankens oppstart i 2002, så har aldri rentene på lån til landbruket vært på et lavere nivå enn de er i dag.  

Lån til nye bønder fra 1,99 % 
 

740x488-Ole-Laurits-Lønnum2.png

Ole Laurits Lønnum kan fornøyd fastslå at rentene i Landkreditt forblir uendrede.

Ambisjoner om fortsatt vekst 

Landkreditt er markedsleder innen landbruk og skal samtidig styrke vekst og posisjonen som den beste banken på landbruk. 

— Våre kunder skal ha gode priser over tid. Ved at vi nå ikke rører rentene våre, leverer vi på dette løftet, samtidig som vi styrker oss i konkurransen om kundene, sier konsernsjefen. 

Lønnum håper nyheten om uendrede renter vil bli tatt godt imot hos kunder som kanskje frykter økte utgifter i tiden som kommer. 

— Det er varslet både stigende renter og høye strømpriser fremover. I tillegg har det vært stort fokus på økonomien generelt i landbruket det siste året. Ved å beholde våre renter på samme lave nivå nå, håper vi å kunne bidra til mer forutsigbarhet og kanskje lette bekymringer for noen, avslutter Lønnum. 

Se alle våre lån til landbruket