Ferie styrker hjernen – også for bønder

For bønder kan det oppleves som en belastende forventning at alle snakker om ferie nå. Men det kan være godt for flere ting.

Den danske rådgiverorganisasjonen, SEGES, har undersøkt ferievanene til danske bønder. Nærmere en firedel av alle danske bønder gjennomfører mer enn 15 dagers ferie, det vil si borte fra gården.

Ferie gjennom god bedriftsledelse

Undersøkelsen viser en klar tendens til at jo større virksomhet, jo mer ferie gjennomføres av bonden selv. Det er lettere å gjennomføre i praksis når man har medarbeidere å spille på, men det dreier seg mye om å strukturere oppgavene.

– Jeg har blitt bedre til å planlegge, så jeg gjennomfører mer ferie nå enn da jeg var nystartet, forteller formann for L&F Kvæg, Christian Lund, til SEGES. Han har fire ukers ferie i løpet av et år. Noen av feriedagene er det han kaller on/off, det vil si at han fôrer om morgenen og reiser avgårde med familien i løpet av dagen.

Bra for hjernen og mere til…

Å feriere er er det beste du kan gjøre for deg selv og bedriften. I følge hjerneforskere er ferietid tid for at tankene kan gå et annet sted enn til det som dreier seg om gården. På den måten styrkes hjernens evne til å tenke kreativt og finne nye løsninger.

– Jeg mener det er viktig at man kommer litt vekk fra gården og får hodet til å slappe av. Det gir et annet overblikk når man kommer tilbake, hvis man har vært hjemmefra og har hørt fuglene synge på en ny måte sammen med famlie og venner, sier Christian Lund.

Storfebønder med typisk 6 til 10 dager fri

I grove trekk kan vi si at antall dager ferie fordeler seg likt i fire grupper; de som tar 5 dager eller mindre fri, 6 til 10 dager, 10 til 15 dager og mer enn 15 dager ferie.  

De yngre bøndene tar mer ferie enn de eldre. 30 prosent av bøndene under 40 år tar 15 dager eller mer ferie, mens de fleste bøndene (29 prosent) mellom 40 og 55 år tar 6 til 10 dager ferie.

Av de som tar lengst ferie er planteprodusentene i flertall. Mer enn 90 prosent av svinebøndene tar mer enn 5 dager ferie. Den største gruppen storfebønder (30 prosent) tar 6 til 10 dager ferie i løpet av et år.