Færre vil kjøpe danske gårder nå

Usikkerhet om en rekke rammevilkår fører til at dansker er lite interessert i å kjøpe gård nå. Men prisene er fortsatt høye.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Danskene er vant til relativt stor aktivitet knyttet til omsetning av gårder. Men nå opplever de at kjøperne er avventende. Det er flere uavklarte politiske spørsmål i kombinasjon med usikkerhet om markedet. Dette skaper mørke skyer og en demper på etterspørselen.

– Jeg har vært 40 år i bransjen og mange svarte skyer har hengt over landbruket, men endt med å drive forbi. Men med alt det vi nå ser, må jeg si at det samlet sett er flere trusler mot landbruket enn jeg noen gang har opplevd, sier eiendomsmegler Erling Bøndergaard fra Landbrugsmæglerne til Landbrugsavisen.

Nasjonal og internasjonal usikkerhet

Lokalt er spørsmålet om grunnvann sentralt i Danmark. Mange kommuner jobber med restriksjoner og tiltak for å beskytte grunnvannet. Videre i samme retning er drøftingen av gjødselrestriksjoner. Her vet landbruket ikke hvilke begrensninger som blir lagt på bøndenes virksomhet og hvor effektivt de kan utnytte jorda. Men innstramminger kommer.

Det bør også nevnes at Folketinget ikke fikk vedtatt ny landbruksavtale før ferien.

Ny landbrukspolitikk i EU

Internasjonalt er det knyttet spenning til den nye landbruksreformen. Det er oppnådd enighet mellom landene i EU om ny felles landrbukspolitikk, men ingen vet hvordan det blir i praksis. Klima- og miljøspørsmål preger forslaget. Det kan innebære at mer av støtten blir kanalisert i den retning uten at den danske bonden ser konsekvensen av det nå.

Videre har det vært store diskusjoner knyttet til fordeling mellom store og små bruk. Her ser det ut til at det blir en dreining i retning av å styrke det EU definerer som mindre bruk. Dette påvirker dansk landbruk, som i større grad driver mer industrialisert produksjon.

Medlemslandene skal gi tilbakemelding i løpet av året og så skal kommisjonen ha et halvt år på videre bearbeiding, før den nye politikken skal innføres i praksis for perioden 2023-2027.

Prisene har ikke falt – ennå

– Der er døvann nå, men jeg vet at mange kjøpere sitter med store spørsmål: Hva kommer til å skje? De er opptatt av hva gjennomføringen av landbruksreformen kommer til at bety. Det er vi andre også, for det kan gjøre store utslag på prisene. Faller støtten kan det godt føre til reduserte jordpriser, sier Hans W. Henriksen, direktør og eiendomsmegler i Landbogruppen Nord.

Økene produktpris i verdensmarkedet er heller ikke bare positivt. Det knytter seg usikkerhet til om den vil vare eller ikke.