Egen pensjonskonto er her

Dame med kaffe, foto FlamingoImages istock

Du har kanskje fått med deg at du har fått en egen pensjonskonto? Nå som den er på plass - hva trenger du å vite?

Egen pensjonskonto

Les mer om egen pensjonskonto

Egen pensjonskonto er nytt i 2021. Fra nå vil all opptjent innskuddspensjon (dine pensjonskapitalbevis), fra både tidligere og nåværende arbeidsgiver, bli samlet på én konto. Kontoen er plassert hos din nåværende arbeidsgiver.

Med egen pensjonskonto får du som har innskuddsbasert pensjon muligheten til å ta mer aktive valg og få økt innflytelse over pensjonen.

I utgangspunktet trenger du ikke å foreta deg noe. Dine pensjonskapitalbevis flyttes inn i bedriftens pensjonsavtale, og det skjer automatisk. Du har riktignok mulighet til å reservere deg mot dette, og du kan velge å flytte pensjonskontoen din til annen leverandør.

Les også: Nå får du egen pensjonskonto

Mer gjenstår

Selv om egen pensjonskonto nå er lansert, tar det fortsatt litt tid før vi er helt på plass. Dette fordi du skal få tid til å bestemme deg for hva du ønsker å gjøre med din innskuddspensjon. Det er også mange pensjonsavtaler som skal flyttes på.

Landkreditt tilbyr innskuddspensjon i samarbeid med Gjensidige.

I februar vil alle med innskuddspensjon i Gjensidige som har pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold, få nærmere beskjed om hvilke pensjonskapitalbevis som vil bli flyttet til egen pensjonskonto i Gjensidige. Hvis du har innskuddspensjon i et annet selskap, vil du få informasjon fra det aktuelle selskapet.

Fra februar og til og med 30. april, kan du reservere deg mot at pensjonskapitalbevis blir flyttet til din egen pensjonskonto, gitt at du har pensjonskapital som kan overføres til egen pensjonskonto. Frem til 1. mai kan du også fremskynde flytting av pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto.

Fra 1. mai kan du logge inn på norskpensjon.no og få vite når pensjonskapitalen blir flyttet.

Flytting av pensjonskapitalbevis skjer frem til 30. november 2021.

Finn ut mer om din egen pensjon

Bra for deg med kortere arbeidsforhold

For deg som har kortere arbeidsforhold, er egen pensjonskonto en ekstra god nyhet. Tidligere har det vært krav om at du må ha vært ansatt i 12 måneder for å opparbeide deg pensjon. Nå er det derimot blitt slik at du får med deg innskuddspensjon fra arbeidsgiver, uavhengig av lengden på arbeidsforholdet.

Som kunde kan du logge inn via våre nettsider og finne mer detaljert informasjon fra Gjensidige om din egen pensjon.

Her kan også du se hva du har opptjent hittil, og du kan beregne hva du kan forvente å få utbetalt som pensjonist. Det er også her du kan gjøre fondsbytter selv og/eller endre spareprofil.

Slik går du frem for å logge inn:

  • Gå til landkreditt.no
  • Velg Logg inn i øvre høyre hjørne
  • Velg Fond/pensjon
  • Velg Pensjon
  • Velg Pålogging for ansatte

Det er også mye god informasjon om temaet egen pensjonkonto å finne hos Finans Norge.

 


llustrasjonsfoto: flamingoimages, istock