Tid for medlemsvalg

Det er klart for medlemsvalg av regionale tillitsvalgte i Landkreditt SA. Valget skjer elektronisk i perioden 25. januar til 15. februar.

Medlemmene skal nå velge tillitsvalgte som skal representere de ulike fylkene i Landkreditt sitt årsmøte. Valgregionene i Landkreditt er ikke påvirket av region­reformen, og følger hovedsaklig gamle fylkesgrenser.

Se valgkomiteens innstilling

Er du medlem i Landkreditt SA vil du nå få informasjon på e-post, med en lenke som fører rett inn i det nett­baserte valgsystemet. 

I valgløsningen kan du se hvem som er på valg, og raskt og enkelt stemme på ønskede kandidater. Listen over kandidater inneholder både valgkomiteens innstilling, og kandidater som er fremmet ved benkeforslag.

Vår valgløsning er en sikker løsning. Det vil si at det ikke kan spores hvilke kandidater du stemmer på. Det er kun mulig å avgi en stemme per kandidat.

Stem hvor og når det passer deg

Landkreditt tok i bruk elektronisk valg i 2013, som den første landbruksorganisasjonen i landet. Målet er å gjøre valget lettere tilgjengelig for medlemmene.

Ved å delta i medlemsvalget kan våre medlemmer ­bestemme hvem som skal styre konsernet, og dermed påvirke konsernets fremtid. Som et samvirkebasert ­finanskonsern er det viktig med engasjerte og deltagende medlemmer, og vi håper derfor at alle medlemmer benytter sin stemmerett!

Valgperioden fra 25. januar til 15. februar gir medlemmene våre fleksibilitet til selv å velge når det passer å avgi stemme.

Om det er fra kontoret, kjøkkenbordet eller ­traktoren – vi ønsker alle medlemmer et godt valg!