Noen skattenyheter fra revidert budsjett

Les om økt avskrivning ved kjøp av maskiner, redusert sats for avgifter og rente ved utsatt betaling av skatt og avgift.

Revidert nasjonalbudsjett preges av koronoasituasjonen. Nedenfor tar jeg med noen skatte- og avgiftsnyheter som er relevante for landbruket.

Økt startavskrivning på maskiner

For å gjøre det lettere for næringsdrivende å holde investeringsaktiviteten oppe, innføres en startavskrivning på 10 prosent for maskiner. Presist betyr det at maksimal avskrivningssats første året for saldogruppe D økes fra 20 til 30 prosent. Det vil derfor også gjelde personbiler, traktorer, redskap, instrumenter, inventar osv.

Velger du å bruke startavskrivning vil du redusere gjenværende avskrivningsgrunnlag for senere år. På den måten er dette kun en skatteutsettelse. På samme måte er dette heller ikke en kostnad for staten, men en utsettelse på skatteinntekt som kommer senere.

Ordningen med startavskrivning gjelder bare investeringer gjort etter at revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram, det vil si 12. mai 2020. Salg mellom «nærstående» omfattes ikke av ordningen. I første omgang gjelder ordningen bare for inntektsåret 2020. Vi får se til høsten om den tas inn også med virkning for 2021.

Redusert arbeidsgiveravgift i mai og juni

Det foreslås at arbeidsgiveravgiften for tredje termin (mai og juni) skal reduseres med 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget i denne perioden. Regjeringen vil også at forfall for tredje termin utsettes fra 16. juli til 15. oktober 2020.

Husk at fristen for å rapportere inn a-meldingen fortsatt er den 5. i måneden etter utbetaling av lønn. Du skal innrapportere avgiften på vanlig måte, men Skatteetaten vil korrigere kravet på arbeidsgiveravgift før avgiften forfaller.

For områder med nullsats på arbeidsgiveravgift, skal det innføres et tilskudd tilsvarende 4 prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget denne perioden. Tilskuddet vil være skattepliktig inntekt for deg.

Kostnad ved utsatt betaling av skatt og avgift

Gjennom forskrift gir regjeringen ulike ordninger for utsatt innbetaling av skatter og avgifter. Dette gjelder ikke innbetaling av forskuddstrekk på vegne av lønnsmottakere, da det er midler arbeidsgiver ikke kan disponere over. Men det er én ulempe. Nå vil myndighetene ha rente ved utsatt betaling.

Ved utsatt betaling skal det betales renter som normalt tilsvarer vanlig forsinkelsesrente. Den er for tiden 9,5 prosent. Denne kan være tung for mange å betale. For å unngå mange søknader om individuell nedsettelse av renten, innføres nå en lavere forsinkelsesrentesats på 6 prosent for perioden 1. juli – 31. desember 2020.