Nå kommer beltepåbud i traktor

Arbeidstilsynet har allerede registrert flere alvorlige ulykker, og en dødsulykke med traktor så langt i år. Setebelte kan redde livet og helsa di.

Arbeidstilsynet rapporterer om at vi har flere alvorlige ulykker med traktor, og at én traktorulykke har krevd liv hittil i år. Til sammen har 24 personer dødd på jobb i landbruket siden 2015.

Fellesnevneren for nesten alle ulykkene i år er velt etter kjøring i kupert terreng, eller på grunn av ubalansert last.

– Vær varsom og bruk setebelte når du kjører traktor. Dersom du ikke har montert setebelte, så må du ettermontere dette. Å bruke setebelte kan utgjøre forskjellen mellom noen blåmerker og å bli invalid for resten av livet, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim, i en pressemelding.

Bare halvparten bruker beltet

Personforsikringer til medlemspris

Vi tilbyr kollektive personforsikringer til ekstra gode priser for medlemmer i Norges Bondelag.

Se våre priser

I 2017 utførte Agri Analyse en undersøkelse for Landkreditt Forsikring om beltebruk i traktor. Bare 19 prosent av bøndene svarte at de alltid brukte belte når de kjørte traktor på vei, og 29 prosent oppga at de som regel benyttet belte.

– Hvis vi antar at det fortsatt er på samme nivå, så har halvparten av bøndene gode vaner på beltebruk, men vi skulle gjerne sett at også de øvrige kom etter, sier Svend Trygve Kvarme, rådgiver i Landkreditt Forsikring.

23 prosent av bøndene svarte at de aldri bruker setebeltet ved traktorkjøring på vei, mens 25 prosent bare brukte beltet noen ganger.

– Bruk av traktor er helt klart blant oppgavene som medfører størst risiko for ulykker i landbruket. Å benytte tilgjengelig sikkerhetsutstyr minsker faren for alvorlig personskade. Bruker du setebelte i traktoren, både langs veg og på jordet, er det et av de beste skadeforebyggende tiltakene du kan gjøre, sier Kvarme.

Les mer: Du er gårdens viktigste ressurs – hvilke forsikringer må du ha?

Reddet av beltet

På samme tid som undersøkelsen ble publisert stod en bonde fra Østfold frem i media, og fortalte at traktorbeltet hadde reddet henne fra å bli alvorlig skadet i forbindelse med en velt under våronna. Etter velten hang hun i beltet, kunne skru av motoren og krabbe kontrollert ut av traktoren.

– Jeg hadde slått meg mye mer uten beltet. Da ville jeg ha falt ned på taket, og med bakvinduet oppe kunne jeg også ha falt ut og fått traktoren over meg, sa hun etter ulykken.

Hendelsen er langt fra enestående. I en rapport fra Norsk senter for bygdeforskning slås det fast at traktoren er den maskinen som oftest kan knyttes til ulykker og nestenulykker for bonden og de ansatte på gården. Traktoren er også årsak i en stor andel av arbeidsrelaterte dødsulykker i landbruket.

Nå kommer beltepåbud

Hittil har det kun vært påbudt å ha montert setebelte i traktoren, men i fjor sommer sendte Arbeidstilsynet inn forslag om at det også skal bli påbudt å bruke beltet. Forslaget har nå vært gjennom det meste av den byråkratiske papirmølla, og ligger klart hos departementet for å bli vedtatt.

Påbudet vil føre til at du nå må benytte setebelte mer eller mindre i all kjøring med traktor. Det blir trolig noen unntak, for eksempel ved kjøring på islagt vann, og arbeid som krever mye hopping ut og inn av traktoren.

Norges Bondelag ønsker påbudet velkommen. I mer enn 10 år har de arbeidet for at bønder skal ta vare på egen arbeidsevne og bruke setebelte i traktor. Statistikken viser nemlig at setebelte ofte er forskjellen mellom liv og død ved velt, steiling og utforkjøring på veg.

– I et konkret år vet vi at fem bønder som døde i traktorulykker trolig ville overlevd dersom de hadde brukt setebelte. Derfor støtter Norges Bondelag krav til bruk av setebelte i traktor, forteller seniorrådgiver i Norges Bondelag, Inger Johanne Sikkeland.

Sjekk våre landbruksforsikringer til gode priser

Inntil de nye forskriftene er vedtatt anbefaler derfor både Landkreditt Forsikring og Norges Bondelag at beltet benyttes i all kjøring med traktor, selv om det foreløpig ikke er påbudt.

– Mange bønder dropper å spenne seg fast når de kjører traktor. Nå oppfordrer vi alle bønder til å tenke på egen sikkerhet. Ha gode vaner, og ta på setebelte så fort du setter deg i traktoren. En ulykke skjer alltid når du minst venter det. Å bruke setebeltet er derfor en enkel og effektiv sikkerhet som redder liv og minimerer skader, avslutter forsikringsrådgiver Kvarme.