Mange frister å forholde seg til

Noen nye frister og noen er de samme: Skattemelding, tilleggsforskudd, utsatt forskuddsskatt, kompensasjonsordning.

Ikke rart du blir forvirret over alle frister og endringer av frister i disse corona-tider. Nedenfor gir vi deg en oversikt over de mest aktuelle akkurat nå. 

Skattemelding for næringsdrivende 31. mai

Leveringsfristen for skattemeldingen 2019 utsettes fra 31. mai til 31. august. Det er ikke mulig å søke om ytterlig utsettelse. Men skatteetaten oppfordrer næringsdrivende og selskaper til å rapportere pliktige opplysninger så tidlig som mulig. 

Den utsatte fristen gjelder også ektefeller til næringsdrivende. Samme utsettelse vil også gjelde for deltakere i selskap med deltakerfastsetting, som ansvarlige selskap.

Tilleggsforskudd for skatt 31. mai, mens forskuddsskatten er utsatt

Selv om fristen for skattemeldingen er utsatt, er ikke fristen for innbetaling av tilleggsforskudd endret. Hvis du altså vil betale inn mer skatt for 2019, fordi du forventer restskatt, må det gjøres innen 31. mai. 

Betaling av forskuddsskatten for 2020 er utsatt. Første termin ble utsatt fra 15. mars til 4. mai, mens andre termin som skulle vært betalt 15. mai har utsatt betaling til 15. juli. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Du får faktura tilsendt cirka tre uker før forfall. Dette gir deg også anledning til å vurdere om du skal endre forskuddsskatten din fordi du forventer en inntektsnedgang.

MVA-frist for 2. termin er ikke endret

Er du registrert for to-månedlig merverdiavgift, fikk du utsatt innbetaling for første termin (januar-februar) til 10. juni. Tilsvarende utsettelse er ikke meldt for andre termin (mars-april). Her er frist for levering av oppgave og innbetaling fortsatt 10. juni.

Innleveringsfristen for mva-oppgavene er ikke endret. Her må du regne med at ordinære frister fortsatt vil gjelde framover. Men Skatteetaten vil ikke ilegge tvangsmulkt ved for sent levert mva-melding. Dette gjelder mva-meldinger med leveringsfrist fra mars og til og med 10. juni.

Husk A-melding i rett tid

Har du folk ansatt kan du glede deg over at fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for andre termin (mars-april) er utsatt. Den skulle vært betalt 15. mai, men er utsatt til 17. august 2020.

Fristen for å rapportere opplysninger om de ansatte, a-meldingen, vil fortsatt være den 5. i hver måned. Men også her er ordningen med tvangsmulkt ved for sen innlevering midlertidig stanset, foreløpig til og med sist innlevering 5. mai.

Kompensasjonsordningen måned for måned

Har dun sjekket ut om noen av statens kompensasjonsordninger er aktuelle for deg? Det er i hovedsak to ordninger du må forholde deg til:

Ordningen md kompensasjon for tapt inntekt for selvstendig næringsdrivende, har sin første tidsfrist nå 31. mai. Den gjelder for inntektsbortfall i perioden 14. mars og hele april. Neste søknadsmulighet er 30. juni for mai måned.

Ordningen som skal sikre kompensasjon for deler av dine faste kostnader hvis du har et vesentlig fall i omsetning som følge av coronasituasjonen, har en noe lenger frist. Her er siste frist for å søke 30. juni. Det gjelder månedene mars, april og mai 2020.