Ligningskurser for våre fond

Her finner du ligningskursene for alle våre fond for 2019.

Ligningskursen benyttes til beregning av ligningsverdien. For 2019 er ligningsverdien for aksjefondene 75 prosent av markedsverdien per 31. desember 2019. For rentefond er ligningsverdien 100 prosent av markedsverdien per 31. desember. 

Årsoppgavene blir sendt ut fra VPS i februar 2020. Dersom du har solgt fondsandeler i løpet av 2019 vil dette fremgå av årsoppgaven. 

Alle skattemessige posteringer knyttet til dine fond vil også fremkomme i den ferdig utfylte skattemeldingen.

Ligningskurser pr. 31.12.2019

Fondsnavn Fondstype Ligningskurs
Landkreditt Høyrente Rentefond 100,8921
Landkreditt Extra Rentefond 101,2362
Landkreditt Utbytte A Aksjefond 154,3469
Landkreditt Utbytte I Aksjefond 155,5354
Landkreditt Aksje Global Aksjefond 206,0918
Landkreditt Norden Utbytte A Aksjefond 89,6016
Landkreditt Norden Utbytte I Aksjefond 89,9969