Landkreditt Utbytte årets fond – igjen!

Landkreditt Utbytte A er kåret til årets norske aksjefond av fondsanalyseselskapet Morningstar for andre år på rad. – En svært gledelig anerkjennelse, sier forvalter Sigurd Klev.

Landkreditt Utbytte A fikk utmerkelsen «Årets fond, norske aksjer 2020» i konkurranse med nærmere 50 andre fond i kategorien under kåringen Morningstar Fund Awards 2020. Fondet vinner prisen for konsistent god avkastning og lavere risiko enn sammenlignbare fond.

Landkreditt Utbytte topper nå risikojusterte avkastningsrangeringer siste tre, fem og syv år.

- Dette er stort. Nok en gang får vi bekreftet at vår investeringsfilosofi og aktive forvaltningsstil skaper varige verdier for våre andelseiere. Det er gledelig at dette anerkjennes av Morningstar, sier Sigurd Klev, investeringsdirektør i Landkreditt Forvaltning og porteføljeforvalter for Landkreditt Utbytte.

Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis i det norske markedet. Per 9. mars 2020 har fondet levert 9,71 prosent årlig avkastning siste fem år og 12,25 prosent årlig avkastning siden etableringen for syv år siden.

Verdiutviklingen i Landkreditt Utbytte preges av de laveste kurssvingningene blant samtlige fond som investerer i aksjer på Oslo Børs.