Kompensasjonsordningen for næringslivet

Mange av våre kunder i landbruket vil kunne ha spørsmål knyttet til  kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall grunnet koronakrisen.

Kompensasjonsordningen ble vedtatt i Stortinget 7. april og er nå operativ.

Gjennom ordningen vil staten dekke en del av de faste kostandene for bedrifter som er rammet av omsetningsfall som følge av spredningen av koronaviruset. Blant våre kunder, er kompensasjonsordningen trolig mest aktuell for bønder med bedrifter/tilleggsnæring.

Søknad via egen portal

Bedriftene søker via en egen portal, med automatisert utbetaling til de søkere som får søknaden godkjent.

Det er ikke bankene som behandler eller tar beslutninger om hvem som får søknadene sine godkjent. Alt foregår via portalen.

Du finner mer informasjon og kan søke støtte på Kompensasjonsordning.no