Halvparten vil avvikle melkeproduksjonen

Kvige på beite

Mange vil droppe nyinvesteringen i fjøs fordi neste generasjon ikke er interessert eller ser økonomien i det.

I Suldal tror halvparten av bøndene med melkeproduksjon i båsfjøs at produksjonen blir lagt ned i løpet av 15 år. Bøndene som tror produksjonen blir avviklet er i snitt 56 år. Disse vil nå pensjonsalder når løsdriftskravet må realiseres i 2034.

Alder og generasjonsskifte

Fylkesmannen i Rogaland har analysert situasjonen i de to kommunene Vindafjord og Suldal gjennom prosjektet «Bjøllekua». Bakgrunnen er at en stor andel båsfjøs må over på løsdrift innen 2034. Mange av bøndene som har utsatt investeringen nærmer seg gårdsoverdragelse.

Bøndene i disse kommunene er i snitt rundt 50 år og har drevet gård halve livet. Det betyr at en stor andel av dem er klare for et generasjonsskifte i løpet av de nærmeste 15 årene. Det er 14 år til endelig tidsfrist for det omtalte løsdriftskravet.

Størst optimisme i Vindafjord

En tredel av bøndene i Vindafjord ønsker å selge gården innen de neste 15 årene. 45 prosent av de som har svart dette sier at de har noen til å overta, og det vil da være naturlig å selge til dem. Melkekvoten for denne gruppen er i gjennomsnitt 216.000 liter. 

– Dette er da melkebruk av en anselig størrelse som blir verdt å drive for de nye eierne. Dette gir håp for at melkeproduksjonen skal opprettholdes på disse brukene selv gjennom usikkerheten i et eierskifte, skriver fylkesmannen.

En tredjedel av de med båsfjøs i Vindafjord ønsker å avvikle produksjonen. Behovet for fornying på disse gårdene er stort. Den typiske avviklingsbonden er i gjennomsnitt 54 år, med en melkekvote på 128.000 liter.

En tredel vil avvikle i Suldal

Bare halvparten av bøndene i Suldal som har svart på undersøkelsen og som sier de har noen som vil overta gården, tror de som vil overta vil fortsette med melkeproduksjon. Det innebærer at mange også vil gi seg.  

– Forenklet kan vi si dette er bønder i slutten av 50-årene, med en liten melkekvote, ofte en nedbetalt gård, og ingen som ser syn på å overta driften. Totalt vil dette si at rundt en tredjedel av alle melkebøndene i kommunen vil avvikle, skriver fylkesmannen i Rogaland i en kommentar.

De som har noen til å overta drifta etter seg er i snitt 52 år med en kvote på 117.000 liter, mens de som ikke har noen til å ta over er fem år eldre og har en kvote på 78.000 liter i snitt.