God pris ga rekordavvikrning i skogen

Over 11 millioner kubikkmeter avvirket tømmer i 2019 ga ny rekord, på tross av synkende tømmerpris gjennom året.

Avvirkningen av tømmer har hatt en tydelig økning de siste ti årene, fra et nivå på 8.000 kubikkmeter. Så med en økning på to prosent fra 2018 til 2019 ble det det ny rekord og 11.000 kubikkmeter ble passert.

Tømmerpris betyr mye

Landbruksdirektoratet har regnet seg fram til en snitt pris på 430 kroner per kubikkmeter i 2019. Dette er også høyeste pris i tiårs perioden. Dermed kan en fort tenke at prisen er avgjørende for avvirkningen. Realiteten er at prisen i 2019 startet veldig godt og var i mars oppe i kr 457 per kubikkmeter, men har siden vært synkende. Ved slutten av året var prisen rett over fire hundre kroner.

Beslutningen om avvirkning er nok i stor grad påvirket av prisen for en del. Stabilt høy pris i en periode gjør at mange beslutter å hogge. Når signalene om nedgang kommer, vil fortsatt mange av disse gjennomføre hogsten de har tenkt på lenge.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Pristoppen er forbi

Økningen i pris fra 2018 til 2019 var på hele 6 prosent. Med unntak av april 2018 har prisene ligget under fire hundre kroner de siste årene og vi har vært vant til at den ligger rundt hundre korner lavere enn snittet i 2019, det vil si 300-350 kroner. Den gode tiden vi har vært igjennom siden høsten 2018, er nok over for denne gang.

— Den månedlige tømmerprisen lå imidlertid på det høyeste vinteren 2019 og har etter det hatt en nedadgående trend. Tømmerprisen varierer med etterspørselen etter trelast, kartong og papir, og mye tyder på at pristoppen er nådd for denne gangen, kommenterer seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Størt volumøkning på Vestlandet

Det er på Østlandet vi har mest skog og det er her det hogges mest. De nye fylkene Innlandet og Viken står til sammen for 2/3 av hogsten. Men hogsten øker mest i Vestlandsfylkene, her er det en økning på 14 prosent fra 2018. I Trøndelag er hogsten derimot redusert noe de senere årene, viser statistikken fra skogfondsregnskapet presentert av Landbruksdirektoratet.