Flere traktorkjøp i Norge enn hos naboene

Åtte prosent av norske bønder kjøpte ny traktor i fjor. Det er nær dobbelt så mange som i våre to naboland.

Vi ser at det selges mange flere traktorer per arealenhet og per bonde i Norge enn i Sverige og Danmark. Vi har spesielle forhold i Norge med tanke på muligheten for å drive rasjonelt landbruk. Det kan også være at vi bruker traktoren mer til annen virksomhet, og at vi kjøper mindre traktorer.

John Deere og Valtra på topp i Norge 

For markedsleder John Deere var det en nedgang i salg av traktorer på 110 enheter fra 2018 til 2019. Men med 753 traktorer slo de så vidt Valtra som solgte 742 traktorer. Valtra økte sitt salg med 60 enheter. 

Det ble solgt 3.287 nyregistrerte traktorer i Norge i 2019. Dette er en økning på drøyt to prosent fra 2018. Massey Ferguson kommer på en god tredjeplass, med Fendt og New Holland på de neste plassene.

Samme vinnere i Sverige

Selv om antall traktorsalg ble redusert for John Deere i Sverige i 2019, fikk de en klar førsteplass med 635 nyregistreringer (totalvekt over tre tonn). Valtra beholdt sin andreplass med 484 nye traktorer. På de neste plassene kommer Massey Ferguson og New Holland.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

I alt ble det solgt 2.680 traktorer i Sverige i 2019 mot 2.885 i 2018. Dette er en nedgang på 7 prosent. Tre av de fire merkene på toppen hadde lavere salg i 2019 enn i 2018. Bare MF økte sitt antall solgte traktorer og det med 20 prosent.

Case og  New Holland på topp i Danmark

Kun fem traktorer skilte første og andreplassen for traktorsalg i Danmark. Det ble knepen seier til New Holland foran Case når det gjelder nyregistrerte traktorer (40 hk og mer), med henholdsvis 388 og 383 traktorsalg. 

Samlet salg har økt 20 prosent fra 2018, skriver Landbrugsavisen. Av et samlet salg på 1.929 traktorer har John Deere en klar tredjeplass med 344 enheter. Sterkest økning i salget hadde Massey Ferguson med 140 prosent i forhold til 2018. Men plasseringen til Case var også resultat av kraftig økning, med 68 prosent flere solgte traktorer i 2019 enn i 2018.

Selges flest traktorer i Norge

Tallene viser at det selges et betydelig høyere antall traktorer i Norge enn i Danmark og Sverige. Fordeler vi årlig kjøp av traktorer på antall bønder, får vi noen enda større utslag. Traktorstatistikken viser ikke hvem som er kjøpere av traktorer. I denne artiklen har jeg tatt for gitt at det er bønder, men det er selvfølgelig også andre.

Ser vi antall solgte traktorer i forhold til antall landbryuksforetak i Norge, kjøpte 8 prosent av bøndene ny traktor i 2019. Tilsvarende tall for Sverige og Danmark er henholdsvis 4 posent og 5-6 prosent.

Men arealet vi bruker traktoren på er også svært forskjellig i de tre skandinaviske landene. I Norge er det nesten 3.000 dekar bak hvert nytt traktorkjøp, hvis vi tar dyrket areal i Norge og deler på antall kjøp av traktorer i 2019. Tilsvarende tall for Sverige og Danmark er henholdsvis 11.300 dekar og 13.600.