Effektiv produksjon av melk og svinekjøtt

FOTO: fornøyde grisunger i fjøset

Husdyrproduksjon med ku, geit og svin viser en positiv utvikling både med tanke på helse og avdrått.

— Norske purkebesetninger har hatt en fenomenal effektivitetsutvikling de senere årene. Vi hadde forventet en utflating i effektivitetsutviklingen nå som utskiftingen av hybridpurker er ferdig, men slik ble det ikke i 2019, skriver Norsvin ved presentasjonen av Ingris 2019.

De beste har passert 35 avvente per årspurke

— Vi har sett en betydelig økning i kullstørrelsen de siste seks årene. Det er svært positivt å se at samtidig som antall fødte griser per kull har økt, har også overlevelsen hos spedgrisene blitt høyere, skriver Norsvin i årsrapporten.

For første gang er det besetninger som passerer 35 avvente per årspurke. I gjennomsnitt stiger antall beregna avvente per årspurke med 0,8 til 27,9 i løpet av fjoråret. Årsaken er både flere kull per årspurke og økt antall avvente per kull.

De ti beste besetningene har i gjennomsnitt 34,1 beregnet avvente per årspurke. Disse toppbesetningene har en grisingsprosent på 92,3, 16,0 levendefødt og 14,5 avvent per kull og har dermed en overlevelse på 90,5 prosent.

Halvparten av melka via robot

Årsavdråtten i melkeproduksjonen var i 2019 på 8.602 kg EKM (energikorrigert melk). Dette er en økning på 133 kg melk i forhold til 2018 og er den høyeste avdråtten som er registrert i Kukontrollen. På landsplan er det nå 30 prosent av besetningene som har en snittavdrått på over 9.000 kg EKM.

Antall melkekuer er nå ⅔ av hva det var for 20 år siden, mens antall besetninger er ⅓. Det innebærer en kraftig økning i snittbesetningen som nå er på 28 årskyr.

Fortsatt har hver fjerde besetning mindre enn 15 årsskyr. I Vestland utgjør denne besetningsstørrelsen 45 prosent av besetningene. Her har bare 13 prosent mer enn 35 årsskyr, mens det i fylkene rundt Oslofjorden er nær 40 prosent som er over 35 årsskyr.

Halvparten av volumet melkes nå via automatisk melkessystem (AMS). Jeg merker meg også at per årsku er det en reduksjon for alle sykdomsgrupper, unntatt for klauvsjukdommer som er på samme nivå som året før.

Lenger beitetid for geit

Statisikk fra ku- og geitekontrollen for 2019 viser også at det er 267 besetninger med melkegeit i Norge i 2019. Besetningsstørrelsen har økt litt mindre siste året og er nå på 127 årsgeiter.

Årsavdråtten er på 694 kg mjølk, en økning på 5 kg pr. årsgeit i forhold til foregående år. Antall beitedager var i 2019 136, en økning på 30 dager i forhold til den tørre sommeren i 2018.