Dette lurer bøndene på om korona og økonomi

Får koronasituasjonen økonomiske konsekvenser for deg, eller støter du på nye og ukjente utfordringer? Her finner du de ti vanligste spørsmålene vi får inn til landbruksavdelingen i Landkreditt Bank nå. Kanskje du lurer på noe av det samme?

1. Økonomien min er snudd på hodet av koronasituasjonen. Gir dere avdragsfrihet på landbrukslån, og hva kan jeg ellers gjøre?

Det er kjempefint at du tar kontakt med oss når du ser at du får problemer med likviditeten og havner i en krevende økonomisk situasjon. Ved å snakke med oss, så kan vi finne løsninger sammen.

Trenger du avdragsfrihet?

Søk avdragsfrihet

Det er også lurt å ta kontakt med oss så tidlig som mulig. Da kan vi få satt i gang tiltak tidlig, slik at konsekvensene blir så små som mulig. Det kan også være lurt at du tar en prat med en rådgiver i landbruksrådgivningen og regnskapsføreren din for å få best mulig oversikt over egen økonomi.

Vi gir også avdragsfrihet på landbrukslån, og du kan enkelt søke fra vår nettside.

Les mer: - Ta tidlig kontakt!

 

2. Jeg driver næring i tilknytning til gården som nå er hardt rammet økonomisk. Hvilke støtteordninger finnes for min virksomhet?

Myndighetene har etter hvert kommet med flere tiltakspakker til selskaper som er rammet av koronasituasjonen. Følg med på korona-sidene til bondelaget for siste nytt på ordninger som dekker landbruket.

Regjeringen har også kommet med en nyttig spørsmål og svar side om korona, matproduksjon og landbruk. Her kan du finne svar på mange aktuelle problemstillinger som landbruket står i nå.

Les mer i vår bloggsak: Nye økonomiske tiltak for næringsdrivende

 

3. Jeg hadde tenkt å utvide eller bygge nytt fjøs i år. Bør jeg nå stoppe prosjektet?

Det finnes ikke noe fasitsvar på dette. Vi opplever at flere prosjekter stopper opp pga. usikkerhet i markedet. Andre er lite berørt og kan igangsette sine prosjekter som planlagt. Ta en prat med oss, så kan vi sammen gå gjennom hvor mye koronasituasjonen kan påvirke økonomien på ditt prosjekt.

 

4. Hvordan påvirkes prisnivået i landbruket når valutakursen endres?

Vi opplever nå at valutakursene har en endring på 20 prosent. Vi må derfor forvente at utenlandsbaserte investeringer vil bli dyrere på grunn av valutakursen. Eksempler på varer som kan rammes av dette er: Traktorer, redskaper, korntørker, fjøsutbygging, melkerobot og kraftfôr.

Har du bestilt varer uten å sikre valutakursen er det lurt å kontrollere hva som står i kontrakten og hva merkostnaden eventuelt kan bli.

 

5. Jeg er deltidsbonde, og permittert fra arbeidet utenom gården. Får jeg dagpenger?

Reglene for dagpenger kan være vanskelig å sette seg inn i, særlig når du er en blanding av vanlig arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. Siste nytt om reglene finner du på bondelagets koronasider. Det kan også være lurt å snakke med en landbruksrådgiver eller regnskapsføreren for å få råd tilpasset akkurat din situasjon.

Bondelagets koronasider

Norges Bondelag har oppdatert informasjon om korona og landbruk.

Besøk bondelagets koronasider

Les mer i vår bloggsak:  Permittert bonde og sesongarbeidere

 

6. Hvilke datoer gjelder nå for innbetaling av forskuddsskatt og merverdiavgift?

Myndighetene har nå endret frist for innbetaling av både moms og forskuddsskatt, og du kan også endre skattekortet dersom inntektsmulighetene dine har endret seg for 2020. Du endrer enkelt forventet inntekt på nettsiden til Skatteetaten. Snakk gjerne med regnskapsfører om hva som er aktuelt for deg.

Fristen for innbetaling av merverdiavgift er utsatt til 10. juni, og du trenger ikke søke om utsettelse. Betalingsutsettelsen gjelder kun avgiftspliktige med alminnelig skattleggingsperiode som er på to måneder. Årlig mv-melding hadde leverings- og betalingsfrist 10. mars.

Alle som skulle betale 1. termin av forskuddsskatten 15. mars, har fått utsatt innbetaling til 1. mai. Det er ikke nødvendig å søke om utsatt frist. Dersom du har innbetalt forskuddsskatten, og du ønsker å få den tilbakebetalt, må du ta kontakt med din lokale skatteoppkrever for tilbakebetaling.


Les mer: Krisepakkene virker også for bøndene

 

7. Jeg er avhengig av utenlandsk arbeidskraft i min produksjon, hva skal jeg gjøre nå?

Det kan være utfordrende å få utenlandsk arbeidskraft inn i landet nå. Norges Bondelag arbeider mot myndighetene for å få på plass løsninger, og saken er i stadig utvikling. Vi oppfordrer derfor til å følge Norges Bondelag sine temasider for koronasituasjonen. Disse vil være oppdaterte til enhver tid.

Les også vår bloggsak (fra 2. april), der vi skriver om mulighetene for å benytte permitterte som sesongarbeidere i landbruket.

 

8. Jeg sparer i fond hos Landkreditt. Hva bør jeg foreta meg nå?

Spredningen av koronaviruset og fallende oljepriser har bidratt til kraftige børsfall den siste tiden. Med store og dramatiske overskrifter i media, er det lett å bli urolig. Rådet er likevel som alltid: Vær tålmodig, og hold pengene i ro. Det er ofte lett å glemme at det er ved å fortsette fondssparingen i urolige tider, at du kan forvente å få en avkastning på sikt.

 

9. Hvilke tiltak bør jeg generelt gjøre på min gård gjennom koronakrisen for å sikre stabil drift og økonomi?

Det viktigste du nå kan gjøre er å holde deg selv og familien frisk, slik at produksjonen kan gå som normalt. Tenk derfor gjennom hvordan du kan opprettholde et godt smittevern. Du bør også tenke gjennom hva som kan skje dersom en eller flere blir syke samtidig – ha en god beredskapsplan.

Les mer: Tenk forebyggende og hold normal drift

 

10. Hvordan klarer egentlig Landkreditt seg gjennom denne krisen?

Landkreditt er et solid finanskonsern, med langsiktighet som en grunntanke. I over hundre år har vi vært til for norske bønder. Vi har kommet oss gjennom små og store kriser før, og vi skal komme oss gjennom denne også. Vi skal tå sammen med våre kunder gjennom denne krevende tiden, og vi skal også i fremtiden være en komplett finans- og forsikringspartner den norske bonden.