Årsmøtet gjennomført på telefon

Koronasituasjonen har snudd opp ned på alt den siste uken, og årsmøtet i sin vanlige form måtte avlyses. I dag fikk Landkreditt likevel gjennomført årsmøtet – på telefon.

–  Dessverre får ikke dere som er førstereis et godt eller rettvisende bilde av rollen som årsmøteutsending – verken faglig, kulturelt eller sosialt, sa styreleder Hans Edvard Torp i leders tale som foregikk på telefon med de andre årsmøteutsendingene.

Dette er det nye styret i Landkreditt

 • Hans Edvard Torp, Re (leder)
 • Wenche Irene Kristiansen, Sortland (nestleder)
 • Jørn Spakrud, Hosle
 • Bjørn Kåre Grude, Eigersund
 • Audhild Slapgård, Verdal
 • Wenche Irene Kristiansen, Sortland 
 • Hilde Husby (ansatt) 
 • Øyvind Hestnes (ansatt) 

Varamedlemmer

 • Anders Klaseie,
  Eidsvoll (1. vara)
 • Marianne Storhaug Strøm,
  Klepp (2. vara) 
 • Jørgen Østby (ansatt, vara) 
 • Sidsel Aasvik (ansatt, vara) 

Når Norge, og praktisk talt hele verden, er i en unntakstilstand, har fokuset vært å få gjennomført det formelle og lovmessige i forhold til årsmøtet.

– Årsmøtets rolle er jo selvsagt å oppsummere året som har gått. Det føles litt rart å kommunisere fra to så forskjellige verdener, men selv med en alvorlig nåsituasjon – så skal vi glede oss over den høye aktiviteten og de gode resultatene i året vi har bak oss, fortsatte styrelederen.

Mange utfordringer i landbruket

I leders tale var Hans Edvard Torp også innom utfordringene som landbruket møter i dagens samfunn. Rammevilkår og markedsmuligheter endres og utfordres, herunder politiske vedtak, forbrukertrender og normer.

Bare det siste året har det skjedd store endringer – noen av varig karakter for bønder og matprodusenter. Noen stikkord er: Klimaavtale, bærekraft, dyrevelferd, forbud mot pelsdyr, rovdyrkonflikter, regulering av svineproduksjon, nedskalering av melkeproduksjon, og enkelttilfeller som stigmatiserer ei hel næring.

– Dette er krevende, men gir også noen muligheter. Bønder er ei tilpassingsdyktig yrkesgruppe. I flere tusen år har vi putta frø i jorda, og høsta fôr, fiber, mat og energi. Det skal vi fortsette med, sa Torp.

– Og midt i denne utviklingen står Landkreditt og skal være bondens viktigste finansielle partner. Her har vi stått i over 100 år – vi har det i ryggmargen – vi har det i formålet – vi har det i våre verdier!

Historiens beste ordinære resultat

– Det er med ydmykhet og stolthet at styret ser at 2019 gir historiens beste ordinære resultat! Selvsagt har børsene bidratt, men dette kommer òg som et resultat av en vellykka vekststrategi, kombinert med særdeles godt finansfaglig håndverk fra ansatte og aktivt eierskap fra styrene, sa styrelederen om årsresultatet.

Han oppsummerte også at 2019 har vært et år der mange milepæler er nådd:

 • Konsernet rundet 30 milliarder i forvaltningskapital
 • Det har vært solid fremgang i alle datterselskaper
 • Banken rangeres som Norges 11. beste bank kvalitetsmessig av DNB, og som beste av de mellomstore norske banker av Nordea.
 • Fondet Landkreditt Utbytte har blitt kåret til årets norske fond for andre år på rad.
 • Første hele driftsår for Landkreditt Forsikring, som et konsernselskap, har gitt 14 % vekst på landbruk og 6 % vekst i privatmarkedet.   

Satser på eiendomsmegling

Styrene vedtok i vinter å gå inn i eiendomsmegling, og kjøpte alle aksjene i Koppang Landbruks og næringsmegling AS.

– Dette har vært en prosess vi har brukt god tid på – og hatt grundige diskusjoner og vurderinger rundt, i både administrasjon og styrene, sa Torp.

Med kjøpet styrker Landkreditt sin posisjon i landbruksmarkedet, og kan tilby et enda bedre totaltilbud til kundene.

– Kjøpet tilfører oss verdifull kompetanse, og målet er å bli best på megling og være et naturlig førstevalg innen landbruksmegling og eiendomsoverdragelse gjennom Landkreditt Eiendom, fortsatte Torp.

Styrelederen avsluttet talen med å takke medlemmer, tillitsvalgte, styrer og ansatte for innsatsen og samarbeidet i året som gikk.

– Vi har mye å være stolt over! Og nå vil jeg ønske dere lykke til i det som er og blir ei svært krevende tid.

Valg av nytt styre

Det nye styret i Landkreditt for 2020 ble valgt på telefonmøtet, og det var få endringer på styresammensetningen. Kai Linnes gikk ut av styret, etter å ha sittet som styremedlem siden 2012. Jørn Spakrud fra Hosle ble valgt inn som nytt styremedlem.

Jørn Spakrud har revisorutdannelse, og jobber i dag som økonomidirektør i TINE, noe han har gjort siden 2008. Han tar over som leder av TINE’s pensjonskasse fra neste år. Jørn Spakrud kjenner landbruket og Landkreditt godt fra før, og har også en fortid som styremedlem i Landbruksforsikring.