10 gode grunner til å være bonde

Kuer i fjøset
Tid for en nyttårsprat! Hva er det vi setter pris på med å være bønder? Hva betyr mest for oss? Her er tips til samtalen.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Det startet helt spontant ved at en elev på en dansk jordbuksskole reiste seg på en konferanse for bønder og spurte: Gi meg 10 gode grunner til å bli bonde! Han ville ha fokus bort fra negative holdninger. 

Responsen var stor blant danske bønder og nå har Seges samlet innspillene i 10 gode grunner. Her følger utsagnene i tilfeldig rekkefølge. Oppgaven for samtalen nå på nyåret kan være å prioritere hva som er viktigst for dere.

  1. Allsidighet: Det finnes ikke to like dager. Jobben består av mange forskjellige oppgaver og roller. Som en bonde sa: På ti munutter kan du gå fra å være mekaniker til å være jordmor.
  2. Frihet: Helene Rosenkilde sier: Selv om jeg arbeider rmer enn mange andre, så føles det ikke slitsomt på samme måte. Jeg kan selv planlegge dagen min og kan stoppe opp å nyte øyeblikket. Samarbeid med andre bønder og faste tider for melking, er ikke motsetningen til frihet.
  3. Kjærlighet til dyrene: Vi kan være stolte av å være blant de beste til å behandle dyrene vår gjennom god dyrevelferd, miljø, sporbarhet og effektivitet. Da kan du vise fram fjøset ditt med stolthet.
  4. Å se noe gror: Det er ikke bare planter du kan ha glede av å se gro. Også en besetning som utvikler seg til bedre resultat. Og hva med virksomheten din? Har du glede av å se at den utvikler seg?
  5. Å arbeide med noe konkret og meningsfullt: Det er veldig konkret å være bonde og produsere mat som folk trenger. Og nettopp det er meningsfylt. Innsats blir omsatt til trivsel for deg og andre.
  6. Samarbeid med gode medarbeidere for å oppnå resultater: Danske bønder har mer folk ansatt enn det vi har. Men er dette et punkt vi kan overføre til gode kollegaer og nabosamarbeid?
  7. Mulighet for god inntjening: For de dyktige er det mulig. Det betyr at du må kjenne gleden av å få til resultater i kroner og ikke bare i kilo. Resultatene må synes på bunnlinjen.
  8. Å være i naturen og nyte frisk luft: For bonden Kaj Munck er landbruket en livsstil. En av de viktigste faktoreen er arbeidet med naturen. — Jeg føler jeg blir en del av naturen når jeg jobber på jordet.
  9. Gode digitale muligheter: Innsamling av data og digitale løsninger kan gi nye mulighter for utvikling for bonden. Det kan være nøkkelen til å utnytte dine gode agronomiske kunnskaper framover.

10. Enkelt å forene arbeidsliv og familieliv: Frihet og selvstendighet kan gi deg mulighet til å skape en balanse mellom famile og arbeid. Men det skje rikke uten bevisste valg i hverdagen.