Vil ha kortere levetid for dødsbo

Det er ingen tidsfrist for å avslutte dødsbo, dette kan gi problemer.
Dødsbo med flere ukjente arvinger, som heller ikke har bo- og driveplikt, skaper problemer for naboer og storsamfunnet.

Det ble nylig gjennomført høring i Stortinget knyttet til ny arve- og skiftelov. Både Norges Bondelag og Norges Skogeierforbund pekte på hvor uheldig det er at dødsbo som inneholder landbrukseiendommer ikke har noen tidsfrist for hvor fort de må gjøres opp.

I dagens regelverk er det ingen tidsfrist for å avslutte et dødsbo. Med flere arvinger kan det også oppstå uklarhet i hvem som har ansvar for gården som omfattes av dødsboet. 

Få landbruksnyheter rett i innboksen

Nå kan du få et nyhetsbrev med våre viktigste landbruksnyheter rett i innboksen. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

Vanskeligere også for naboene

– Det kan skape store problemer for samfunnet forøvrig når en landbrukseiendom blir et dødsbo. Eiendommen kan bli liggende brakk, uten at man kan gjøre noe med det. Ressursene blir ikke utnyttet. Bygningsmassen forfaller, sa Skogeierforbundet under høringen.
Det kan bli vanskeligere for naboene å gjennomføre samarbeidstiltak fordi de ikke får tak i alle arvingene. For storsamfunnet kan det bli vanskeliger å innføre frivillig vern av skog fordi underskriftene mangler.

Unngår bo- og driveplikt

Et dødsbo er ikke underlagt konsesjonsloven eller jordloven, og må derfor ikke oppfylle boplikt eller driveplikt. Det blir dermed vanskelig å tvinge gjennom tiltak for at dødsboet for eksempel skal leie bort jorda.

I følge statistikk fra 2014 var det  5.337 landbrukseiendommer som inngikk i dødsbo. Disse hadde et skogbruksareal på 2,5 millioner dekar. 1.500 av disse dødsboene var fra før år 2000. Halvparten av disse igjen var 24 år eller eldre. I praksis betyr dette at dødsbo overtas av nye generasjoner og at det blir ennå mer uoversiktelig å finne alle ansvarlige.

Svenskene bruker tidsfrist aktivt

I Sverige har de funnet ordninger for hvordan de skal håndtere dødsbo med landbrukseiendommer. Tidsfristen er fire år. Etter to år har omtrent halvparten avsluttet boet og Länsstyrelsen (tilsvarende Fylkesmannen) sender ut informasjon til de boene som ikke er gjort opp.

Etter nye to år sjekker Länsstyrelsen igjen opp listen over uavsluttede dødsbo. Erfaringen er at det da er få igjen. Disse får da en to måneders frist.