Vi rører ikke rentene

Mange banker setter opp rentene sine i disse dager. Ikke vi! Dermed tar vi sikte på å beholde tittelen som Norges billigste boliglånsbank for fjerde år på rad.

For ikke lenge siden kåret Norsk Familieøkonomi oss til billigste boliglånsbank for tredje året på rad. Vi har naturligvis veldig lyst til å gå seirende ut av kåringen for 2019 også. Og vi tror vi har gode sjanser.

- Mange har fryktet rentehopp etter at Norges bank nylig satt opp styringsrenta. Derfor er det veldig hyggelig å fortelle at ikke rører rentene våre nå, sier Lars Johannessen. Han er leder for personmarked i Landkreditt.

Vår beste boliglånsrente er på 2,40 prosent nominelt. Denne prisen er innen rekkevidde for alle kunder. Det vil si at den ikke er forbeholdt visse aldersgrupper, medlemskap eller de med ekstra mye egenkapital.

Langsiktig er lurt

Grafen nedenfor viser hvordan vi har prissatt vårt boliglån de siste årene sammenlignet med en rekke andre aktører.

- Våre kunder skal nyte godt av lave priser over tid. Og ved å prise oss som vi gjør, mener vi at vi leverer på nettopp det, fortsetter Lars.

Grafen viser at Landkreditt har beste rente over tid.

Grafen er utarbeidet av Cicero Consulting på oppdrag av Landkreditt Bank. Det er tatt utgangspunkt i boliglån på to millioner innen 75 prosent belåning. Vår pris sammenlignes med prisene hos de største bankene samt andre digitalbanker det er naturlig for Landkreditt Bank å sammenligne seg med.

Beslutningen om å la rentene forbli uendret gjelder samtlige produkter for kunder i både landbruket og personmarkedet.