Venter nedgang i tømmerprisene

Siste året har det vært gode tømmerpriser og stor aktivitet. Nå øker lagrene av tømmer i Europa og prisene går ned.

Avvirkningstallene fra SSB for første kvartal 2019 viser at tømmerprisen lå 14 prosent høyere enn på samme tid et år tilbake. Størst økning var det siste året på massevirke med 33 til 38 prosent. I forhold til situasjonen tre år tilbake i tid har prisene på tømmer totalt økt med 36 prosent.

De gode prisene har naturlig nok slått ut i økt hogst. Økningen her er imidlertid mer beskjeden, i underkant av 6 prosent. Igjen er det andelen massevirke som har økt mest. Her har også eksporten økt med 15 prosent.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

Billeskader i Europa presser prisene ned

I Europa er det store billeskader. Dette fører til en del forsert hogst og dermed mye tømmer på lager. I neste omgang presser dette prisene ned. Det er daglig leder i Nordtømmer, Per Kveseth, som presenterer denne analysen på Norskogs hjemmesider.

– På stående skog som er angrepet av granbarkebiller kan det være kort tid fra prima sagtømmer til det ender opp som energived. Sagbrukene som er etablert i disse billeområdene benytter derfor muligheten og priser ned sagtømmeret, sier Kveseth. 

Forventer korrigering av norske priser

Kveseth mener at det norske trelastmarkedet er noe mer skjermet. Dermed kommer den negative effekten også noe senere. Men markedssituasjonen i Europa gjør at vi må være forberedt på prisnedgang.

– Dette gjør at tømmerprisene her til lands også må korrigeres, særlig på eksporttømmeret, der prisene har ligget høyere enn i det norske markedet. Dette får dessverre konsekvenser for skogeieren, sier Kveseth til Norskog.

Gode utsikter framover

For mange kan den relativt raske, negative prisendringen nå virke dramatisk. Etter år med positiv økning i priser blir man som regel overrasket når det kommer en plutselig nedgang. Spørsmålet blir da hvordan trenden vil være på sikt.

– I utgangspunktet ser trendene positive ut for skogbruket. Forbruket av tre har økt mye de siste årene, blant annet fordi ny treforbrukende industri har kommet på plass. Og den generelle trebruken har vært høy. Det har vært med å gi gode priser for alle, og denne langsiktige trenden vil fortsette, spår daglig leder i Nordtømmer, Per Kveseth.