Unngå uoversiktelig leasing

Illustrasjonsbilde: Jente foran ny grønn traktor.

Mange velger leasing fordi det er så enkelt. Men det kan være vanskelig å få oversikt over konsekvenser i noen leasingavtaler.

Det er en trend at vi får flere «all-inclusive» leasingavtaler som for eksempel inneholder et vedlikeholdsprogram som leverandøren står for. Det behøver ikke være galt, men krever at du sjekker avtalen nøyere.

To ulike former for leasing

Prinsippielt er det to ulike former for leasing som er aktuelle i markedet; finansierll leasing og operasjonell leasing. 

Finansiell leasing er en ren finansiering av eksempelvis en maskin gjennom leie. Leasingselskapet eier maskinen og du leier den for en bestemt periode. I den perioden er du ansvarlig for drift og vedlikehold av maskinen.

Ved operasjonell leasing gir eieren av maskinen deg en bruksrett. I perioden som er avtalt står eieren også for ulike tjenester, mest vanlig for vedlikehold og service. Du betaler en kombinasjon av leie og serviceavgift.

Hva skjer hvis du vil ut av avtalen?

Erfaringsmessig er det veldig lett å komme inn i en leasingavtale, men svært vanskelig å komme ut hvis det skjer utenom avtalt tid. De fleste kalkulerer med at de skal beholde maskinen etter at leasingperioden er over og da benytte seg av det de mener er «rimelig» utkjøp. Et utkjøp er aldri rimelig, siden du ved slutten av leasingperioden allerede har betalt hele maskinen fullt ut gjennom leien.

Men det er ikke alltid det går som vi har planlagt. Hva skjer hvis du i leasingperioden får strammere økonomi, maskinen ikke passer til det du skal bruke den til eller at du dør? Her er det viktig å lese det med liten skrift i kontrakten og huske at leasingselskapet i hele leasingperioden eier hele maskinen.

Tenk før du handler

Husk at når du går til en maskinforhandler er det i hans interesse å foreslå en leasingavtale. Han tjener som regel provisjon på å ordne finansieringen. Viktigere er det nok for han at han unngår at du skal hjem å snakke med banken eller ektefellen og dermed muligens ikke kommer tilbake med en positiv bekreftelse.

Les avtalen grundig. Sørg for at den er gjennomsiktelig og forståelig. Er det operasjonell leasing, må du be om å få se hva de ulike elementene koster og hva som eksempelvis er vilkårene for serviceavtalen. Husk at maskinforhandleren du snakker med, ikke er den samme som leaser deg maskinen. Vilkårene må derfor være klare og skriftlige, slik at de tolkes likt av deg og leasingselskapet.

Forbered deg med en del hva-hvis-spørsmål. Disse kan være knyttet til skade, endret behov, generasjonsskifte, død m.m. 

Er du medlem i Landkreditt, og trenger finansiering av ny traktor? Sjekk vårt traktorlån.