Turi Elise Kaus møtte fra Oppland

Turi Elise Kaus var på plass da årsmøteutsendinger fra hele landet var samlet til årsmøte i Oslo. Vi tok en prat for å få hennes syn på årsmøtet og Landkreditt.

På årsmøtet ble årsmelding og regnskap behandlet, med en påfølgende debatt hvor årsmøteutsendingene kunne komme med sine innspill og betraktninger. Mange tok ordet, og ulike temaer ble debattert.

Brenner for å gjøre Landkreditt kjent

Turi Elise Kaus forteller at hun særlig brenner for å gjøre Landkreditt kjent for flere. Også de utenfor landbruket.

Hun møtte på årets møte sammen med Craig Leo Bertoia, som også er årsmøteutsending fra Oppland.

Rask digital utvikling

Bank-, fond- og forsikringsverdenen er i stadig utvikling, og vi lurte derfor på hva Turi Elise Kaus mener at Landkreditt må ha fokus på fremover, for å være førstevalget for bonden?

– De må være enkel og lettfattelig informasjon, gjerne tilgjengelig på nettsiden. I tillegg må Landkreditt evne å utvikle seg i tråd med den digitale utviklingen vi har ellers i samfunnet, tror Kaus.

Hun mener at hovedfordelen med å være landbrukskunde og eier i Landkreditt, er at det er et samvirke, hvor hun har mulighet til å påvirke.

– Det er svært lærerikt å være tillitsvalgt. Jeg kan ta med innspill fra egen region til årsmøtet, og jeg får mulighet til å påvirke retningen Landkreditt skal ta, forklarer Kaus.

Godt møte

Kaus mener det ble gitt god og forståelig informasjon i årsmøtet. Hun trekker særlig frem møtets første dag med informasjon fra styreleder, konsernsjef og andre sentrale personer i Landkreditt som interessant.

– Det er kjekt å høre om alt som skjer, og å få se allsidigheten i Landkreditt. Dette er mitt andre årsmøte, og det gjør at det er lettere å skjønne hvordan alt henger sammen, avsluttet Kaus.