Tøffere økonomisk for bøndene i 2019

Ingen prisvekst på produktene, men kostnadsvekst på innsatsfaktorene, kan føre til en nedgang på kr 23.500 per årsverk.

Vi nærmer oss årets jordbruksforhandlinger og grunnlagstallene er lagt fram. Budsjettnemnda foretar en analyse slik at partene baserer sin argumentasjon på samme utgangspunkt.

Få landbruksnyheter rett i innboksen

Nå kan du få et nyhetsbrev med våre viktigste landbruksnyheter rett i innboksen. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

Problematiske tall for 2018

Det har vært utfordrende for Budsjettnemnda å finne et realistisk grunnlag for beregningene som følge av fjorårets tørkesommer. Samlet tap er utregnet til 3,1 milliarder kroner for 2018 og 2019. Det omfattar produksjonstap, kostnadsøkning og lagernedbygging av grovfôr.

– Tapet fordeler seg over to år fordi konsekvensane kom med full tyngde i andre halvår 2018, og held fram inn i 2019. Avlingssvikt og fôrmangel gjer at mange brukte opp mykje av lagera sine i fjor utan å få nytt tilfang. Dei må derfor berge seg gjennom vinteren på innkjøpt fôr som kan vere kraftfôr, halm eller gras, forklarer Lars Johan Rustad, leder for avdeling for landbruksøkonomisk analyse i NIBIO.

Økt effektivitet

Fordelt per årsverk gikk vederlaget opp med 1,0 prosent frå 2017 til 2018. Dette utgjør kr 3.400 per årsverk. Antall årsverk i jordbruket har gått ned fra 46.300 i 2017 til 45.650 i 2018. Denne nedgangen forklarer det meste av økningen i vederlag per årsverk.

Det kan nok bli større diskusjon i år enn ellers om grunnlagstallene er til å stole på. De ekstraordinære forholdene i 2018 og forskyvning av en del av utfordringene og kostnadene til 2019, gir et usikkert resultat. NIBIO påpeker også selv at dette skaper usikkerhet i årets analyse.

Nedgang i 2019 på kr 23.500

For 2019 ser det ut til at det blir vanskeligere å oppretteholde en inntekt på dagens nivå. Det forventes en nedgang på 6,6 prosent eller kr 23.500 per årsverk. Årets lønnsoppgjør ser ut til å gi en økning på kr 18.200 per årsverk. Forskjellen på bønder og lønnsmottakere kan dermed bli rundt kr 40.000.

Årsaken til nedgangen har sin bakgrunn i at prisene på grønt, melk, kjøtt, korn, egg og potet forventes å bli uendret i 2019. Det er også et spørsmål om det vil produseres noe mindre av melk og kjøtt. På kostnadssiden er det forventet en prisstigning på sentrale innsatsfaktorer, som for eksempel gjødsel og såfrø.