Tid for benkeforslag

Illustrasjon: Mann sitter på benk med PC på fanget.
Valgkomiteene i distriktene er nå ferdige med sine innstillinger på hvem som skal bli tillitsvalgte i Landkreditt. Nå kan du komme med egne benkeforslag.

Medlemsvalget til Landkreditt er nå inne i benke­forslagsperioden. Det vil si at alle medlemmer i Land­kreditt kan komme med egne forslag på kandidater til tillitsverv.

Alle som har litt fartstid i organisasjonslivet er godt kjent med at muligheten til å komme med benkeforslag er viktig for ­medlemsdemokratiet.

Eierstyring

Send inn ditt benkeforslag

Som medlem i Landkreditt SA kan du nå sende inn benkeforslag til medlemsvalget.

Registrer benkeforslag

Landkreditt SA gikk for noen år siden over til elektronisk valg. Dette gjør det enkelt for alle medlemmer å delta. Benkeforslagene kan derfor også meldes inn elektronisk.

I et elektronisk valg er det positivt om det innstilles flere kandidater til vervene. Da gis de stemmeberet­tigede større muligheter til å påvirke valgresultatet.

Alle som har landbrukslån, generasjonsskiftelån, driftskreditt eller gårdskreditt i Landkreditt er eiere og medlemmer av Landkreditt SA. Alle medlemmer kan komme med benkeforslag, og er valgbare til tillitsverv.

Benkeforslag fram til 19. desember

I høst har de regionale valgkomiteene jobbet med ­innstillingene til hver region, og valgkomitéenes inn­stillinger ligger nå ute på Landkreditt.no/valg.

Du har nå anledning til å se innstillingene for ditt ­distrikt, og om du ønsker andre kandidater til vervene kan du sende inn egne benkeforslag på andre kandidater frem til 19. desember.

Vi vil kontakte alle som blir foreslått, ­kontrollere at de er valgbare og at de ønsker å stille til valg. Selve valget vil gjennomføres i januar/februar 2020.