Tid for årsoppgjør og skattemelding

Penger i en hånd.
Som bonde får ikke du den nye skattemeldingen det snakkes mye om. Les her hva du må passe på i dette årsoppgjøret.

I år kommer skattemeldingen i en ny og mer pedagogisk utforming. Gammel oppbygging er erstattet av mer naturlige temaer. Men det er kun rene lønnstakere og pensjonister som får den nye skattemeldingen. Som bonde må du fortsatt slite med den gamle utgaven.

Få landbruksnyheter rett i innboksen

Nå kan du få et nyhetsbrev med våre viktigste landbruksnyheter rett i innboksen. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

Bare deler av sannheten

For en bonde er den tilsendte skattemeldingen veldig ufullstendig. Den beskriver bare en del av din økonomiske virkelighet, det vil si det som andre har sendt inn kontrolloppgaver på. Dette er for eksempel opplysninger fra banker og arbeidsgivere.

Opplysningene som er forhåndsutfylt omfatter ikke næringsvirksomheten din. Det er derfor flere poster du må fylle ut eller rette. I tillegg må du som næringsdrivende fylle ut nødvendige vedlegg i form av næringsoppgave m.m.

Skjev inntekt som følge av tørken

Sommerens tørke merkes på likviditeten, men slår ikke nødvendigvis ut på samme måte i det skattemessige resultatet. For mange kornprodusenter er det normalt at sesongens inntekt i stor grad skyves til skatteåret etterpå, gjennom lagring av kornet over nyttår.

Mange solgte korn som normalt i fjor høst, men har lite på lager til 2019. Samtidig skal  avlingserstatningen «inntektsføres når den skattepliktige får en ubetinget rett til ytelsen». Dette presiserer Skattedirektoratet i et brev til Norges Bondelag. Det betyr i praksis at erstatningen blir inntektsført på 2018.

Grovfôrbrukere kan fordele erstatningen

For grovfôrbasert husdyrhold vil kostnadene i stor grad komme ved innkjøp av fôr i 2019. Det gir en enda større skjevhet i resultat. Etter henvendelse fra Bondelaget kom Skattedirektoratet i vinter med en bekreftelse på at erstatningen fra 2018 i dette tilfellet kunne tas til inntekt først i 2019.

– Erstatning som er tilkjent for avlingsskade på grunn av tørke i 2018 kan inntektsføres i takt med kostnadene, men ikke senere enn inntektsåret 2019, skriver direktoratet i brevet til Bondelaget.

Siste frist er 31. mai

Norges Bondelag har som vanlig laget en god veiledning for årsoppgjøret for deg som er bonde. Foruten en fyldig omtale av aktuelle problemstillinger for årsoppgjøret, får du også en oversikt over regelendringer.

Fristen for å levere skattemeldingen er for næringsdrivende 31. mai. Det er obligatorisk med elektronisk levering av skattemelding via Altinn. Samme dag er også fristen for å innbetale tilleggsforskudd for skatt hvis du vil unngå renter på restskatten.