Tenk langsiktig i valget av bank

Et boliglån betales gjerne ned over 20-25 år. Det er lang tid. Hva er vel da bedre enn å ha lånet i den banken som har lavest rente over tid?

Langsiktighet ligger oss nært til hjertet. Hos oss skal kundene leve i visshet om at de har valgt en bank som gir gode priser – over tid. Ingen lokkepriser, bare gode priser.

Grafen nedenfor viser hvordan vi har prissatt vårt boliglån de siste årene sammenlignet med en rekke andre aktører. Og ganske riktig, den grønne linjen viser at vår boliglånsrente har vært lavest i store deler av denne perioden.

Grafen er utarbeidet av Cicero Consulting på oppdrag av Landkreditt Bank. Det er tatt utgangspunkt i boliglån på to millioner innen 75 prosent belåning. Vår pris sammenlignes med prisene hos de største bankene samt andre digitalbanker det er naturlig for Landkreditt Bank å sammenligne seg med.

At snittrenten vår er god, bekreftes også i Norsk Familieøkonomis ferske kåring av Norges beste banker 2018, hvor vi for tredje året på rad kåres til vinner i kategorien for beste boliglån.

Nye rentejusteringer i vente. Hva med Landkreditt?

Etter en lang periode med historisk lave renter, er vi over i en tid med gradvise renteøkninger. I september satt Norges Bank opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent.

Allerede da ble det varslet at styringsrenten skal justeres videre opp nå i mars. Vi i Landkreditt har imidlertid ingen umiddelbare planer om å følge etter:

– Vi skal ikke spå fremtiden, men slik markedet ser ut for øyeblikket har vi ingen planer om å følge etter Norges Bank dersom de gjør som forventet og setter opp styringsrenta nå i mars, sier Lars Johannessen, leder for personmarked i Landkreditt.

For det er nemlig ikke slik at en rentejustering fra Norges Bank alltid ender i en tilsvarende justering hos banken. Når bankene setter sine utlånsrenter, er det et resultat av et mer komplekst regnestykke som ligger til grunn for bankens egen finansiering av lånene. Dermed er det ikke gitt at en renteendring – uansett fortegn – fører til endring i din bankrente.

Norges Banks rentebeslutning offentliggjøres 21. mars.