Temaforslag for en sommerkveld

Dagen roer seg, natten er ennå ung. Benytt muligheten til en sommerprat om hva dere vil med gården og samlivet.

Vi opplever at det er store variasjoner i hvor mye partnerne involveres i gårdsdriften. Her er det ikke én løsning som er den riktige, men poenget er at dere finner en løsning som er riktig for dere.

Ulike former for involvering

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

Eierskifte

Investering

 Sikre fremtiden

Stiftelsen Kvinneuniversitet i nord (KUN) kom for noen år siden med en inndeling av parforhold på gården. Gjennom den viste de at det var ulike nivåer av deltakelse, fra «symbiotisk», via «involvert» til «separat». «Symbiotisk» er de som jobber sammen i ett og alt i gårdsdrifta, mens «separat» karakteriseres mer av at den ene har sin på jobb på gården og den andre jobber utenfor. Og så blander man seg ikke inn i hverandres avgjørelser.

Midt i mellom finner du «involvert» hvor partnerne også har hver sin arbeidsplass, men avgjørelsene om gårdens drift og framtid tas likevel i fellesskap. Hvilket nivå av involvering som er riktig må det enkelte par finne ut av. Her kan det være ulike forventninger, som det er viktig å snakke om.

10 gode grunner til å være bonde

Danske Seges oppfordrer sine medlemmer til å dele de gode historiene om det å være bonde med hverandre. Hva er din grunn til at du ble og fortsatt er bonde? Hva oppnår dere ved å leve sammen på en gård?

Her er de 10 mest bruket stikkordene som danske bønder har sendt inn til Seges: Allsidigheten, friheten, kjærligheten til dyrene, å se noe gro, å arbeide med noe konkret og meningsfullt, samarbeide med gode medarbeidere om å oppnå resultater og mulighet for god inntjening.

Hva kan dere si at er «vårt»?

Uavhengig av involveringsnivå erfarer vi som rådgivere at det er viktig å finne fram til et felles «Vi» og «Vårt». For noen dreier det seg om et formelt eierskap til gården. For andre er felles økonomi en viktig faktor. For de fleste dreier det seg om at vi står sammen om avgjørelsene.

Uavhengig av hva som blir deres løsning, vil det trygge parforholdet å vite at dere er enige om hva «vårt» omfatter. Og da må det settes ord på det. Å se inn i en flamme fra et bål eller ut over et vann en sen sommerkveld, kan gi et en mer avslappet kommunikasjon enn å sitte på hver sin side av kjøkkenbordet og møte blikket til hverandre.

God prat og god sommerkveld ønskes dere!