Staten tilbyr bøndene drøyt halvparten

Staten har lagt fram tilbud i årets jordbruksoppgjør med 1 milliard kroner. Dette gir en inntektsvekst på 5 prosent.

– Markeds­balansen for husdyrprodukter er den største utfordringen jordbruket har. Dette tar staten hensyn til i sine forslag, samtidig som vi styrker produksjoner hvor det er rom for vekst, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell. 

Få landbruksnyheter rett i innboksen

Nå kan du få et nyhetsbrev med våre viktigste landbruksnyheter rett i innboksen. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

Forutsetter bedret markedsbalanse

Staten peker i sitt tilbudsdokument på den krevende markedssituasjonen for mange husdyrprodukter. En dempet produksjon vil også medføre at inntektsveksten blir mindre ikke bare for den enkelte bonde, men også for landbruket totalt.

Prisøkning er på samme nivå som i jordbrukets krav med 249 millioner kroner. Prisforslaget vil ha svært beskjeden effekt for prisene i butikkene. I forutsetningene for tilbudet har staten lagt til grunn en bedring av markedsbalansen i sektoren i 2020, tilsvarende et samlet beløp på 250 millioner kroner.

Tettes «gapet»?

Staten har beregnet sitt tilbud til å være en økning på 5 prosent, mens det forventes omtrent 3 prosent for lønnstakere. Dermed mener staten at gapet mellom bønder og andre grupper reduseres. Bøndenes forhandlingsleder, Lars Petter Bartnes, peker på at det fortsatt vil være stor avstand med statens tilbud.

Bøndenes forslag var en økning på kr 31.000 per årsverk. Statens tilbud er beregnet til kr 18.500 per årsverk. Økningen for lønnsmottakere er beregnet til kr 20.000. Diskusjonen blir derfor om gapet dekkes gjennom prosent eller kroner.

Ingen endring av jordbruksfradraget

Staten er ikke enig med jordbruksorganisasjonene i å endre regler for jordbruksfradraget. I tallene for statens tilbud fremkommer en økt effekt av jordbruksfradraget på 61 millioner kroner. Dette er et resultat av forventet høyere inntekt for den enkelte bonde.

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid økes med 6 prosent, og taket per foretak heves med 4.700 kroner. Videre styrkes ordningen for avløsning ved sykdom og landbruksvikarordningen.

Bondelagenes forslag om å øke satsene for tidligpensjonen, imøtekommes ikke i statens tilbud.

Melkekvoter blir drøftet i forhandlingene

Bondelaget hadde forslag til innstramming ved bortleie av melkekvoter. Dette har staten ikke kommentert i sitt tilbud. Det er sannsynlig at det likevel blir et diskusjonstema under forhandlingene.

– Vi vil sjå på det som ein del av ein større heilskap. Mjølkevolumet må tilpassast i 2021, men vi må tenke nøye igjennom korleis dette vil verke. Vi har sett at det har skapt reaksjonar, sier statens forhandlingsleder Leif Forsell til Nationen.