Stadig flere sparer fast i fond

Spareavtaler i fond fortsetter å fosse frem. I fjor ble det opprettet 52.300 nye spareavtaler, mot 34.000 året før. Vi sparer samtidig mer i aksjesparekonto.

Flere funn fra undersøkelsen

Disse sparer mest

  • Det er flest spareavtaler i aldersgruppen 40-59 år. Denne gruppen står for nesten halvparten av antall spareavtaler.
  • Aldersgruppen 25-39 øker mest, med en økning i spareavtaler på 12 prosent fra året før. Gruppen 40-59 hadde en økning på 7 prosent.
  • Den eldste aldersgruppen (60+) sparer mest per måned, med et snitt på 1187 kroner.

Fortsatt store kjønnsforskjeller

  • Menn sparer i snitt 226 kroner mer enn kvinner per måned
  • Menn står for 62 prosent nordmenns totale tegning gjennom spareavtaler

 

I følge den årlige spareavtaleundersøkelsen til Verdipapirfondenes forening (VFF) hadde norske privatpersoner 905.292 spareavtaler i aksje- og kombinasjonsfond ved utgangen av 2018. Det er en økning på seks prosent fra året før.

Samtidig økte det gjennomsnittlige sparebeløpet per avtale med 44 kroner, fra 914 kroner i 2017 til 958 kroner i 2018.

– Vi mener en fast månedlig spareavtale i aksje- og kombinasjonsfond er den absolutt beste formen for sparing. Ved å spre investeringene dine i aksjemarkedet over tid, reduserer du risikoen for å investere på «feil» tidspunkt. Med fast automatisk trekk fra bankkontoen din hver måned, går sparingen av seg selv uten at du trenger å tenke på det, sier Bernt S. Zakariassen, administrerende direktør i Verdipapirfondenes forening.

Høyere sparebeløp i aksjesparekontoen

Høsten 2017 ble aksjesparekontoen (ASK) lansert. Ved inngangen til 2019 var 38 prosent av alle spareavtaler i flyttet inn på en aksjesparekonto, mot 21 prosent ved inngangen til 2018.

Undersøkelsen viser også at det gjennomsnittlige sparebeløpet er høyere innenfor ASK enn utenfor. Gjennomsnittlig månedlig sparebeløp innenfor ASK var på 1033 kroner, mens det lå på 908 kroner utenfor.

Hvor mye kan du spare?

Hvis du vil leke med tall, kan du prøve sparekalkulatoren vår.

Eksempelet her viser at ved et engangsinnskudd på 50.000 kroner og månedlig sparing på 3.000 kroner i 15 år vil gi deg en saldo på i underkant av 1 million kroner. Regnestykket forutsetter en årlig avkastning på fond på 5,5 prosent.

Les mer om våre fond.

Enkelt med en spareavtale

Det er enkelt å sette opp en spareavtale i aksjefond. Du bestemmer selv hvor mye du vil spare hver måned. Når avtalen først er etablert, blir beløpet automatisk trukket fra din bankkonto og du får nye andeler i fondet. Det er fullt mulig å endre det månedlige beløpet underveis i en spareavtale.

Jeg vil opprette en spareavtale.