Sparing for småbarnsforeldre

I denne fasen begynner mange for alvor å tenke på sparing. Samtidig vil mange oppleve at økonomien kan svekkes noe når barna blir en del av familien.

En god løsning for å spare til barna er for eksempel å spare barnetrygden på en fondskonto. Det kan også være lurt å ønske seg fond i jule- og bursdagsgaver til barna. Sparer du et månedlig beløp fra barnet er lite, vil selv små beløp bli til betydelige summer innen barnet er voksen.

Kvinner i deltid må passe på

Mange, særlig kvinner, jobber deltid i denne fasen av livet for å få familielivet til å fungere. Da er det viktig å huske på at dette også vil påvirke størrelsen på pensjonen. Etter pensjonsreformen trådte i kraft teller alle år med pensjonsgivende inntekt like mye. Det vil si at årene med liten inntekt vil dra ned snittet, og påvirke den totale pensjonsutbetalingen.

Er du i et parforhold der du jobber deltid, bør derfor den som jobber fulltid sette av litt ekstra til pensjon for den som jobber redusert. Dette for å kompensere for manglende opptjening i folketrygden.

Har du omsorg for barn under seks år får du pensjonsopptjening for det. Opptjeningen baserer seg på 4,5 G. Har du høyere inntekt vil lønnsinntekten din være pensjonsgrunnlaget.

Kvinner på fremmarsj

Spareråd for småbarnsforeldre

  • Betal ned på boliglån.
  • Bygg opp en bufferkonto for å håndtere uforutsette utgifter.
  • Hold oversikt over pensjonsordningen på arbeidsplassen din – de kan variere mye, og det er spesielt viktig å passe på at du har en alderstilpasset spareprofil. Har du 20-35 år igjen i arbeidslivet bør størsteparten av sparingen gjøres i aksjefond.
  • Sørg for rettferdig fordeling av pensjonssparingen i parforhold der en jobber redusert.
  • Husk å spare til barna.
  • Er det rom for det – spar et fast månedlig beløp til egen pensjon. Det er lenge igjen til du er pensjonist, så sparingen tåler fortsatt litt risiko og kan hovedsakelig gjøres i aksjefond.