Sparing for bønder og andre selvstendige næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende er det ekstra viktig å tenke på pensjon.

Norsk pensjon er bygd opp av tre deler: Folketrygden, tjenestepensjon og individuell sparing. Mens du som arbeidstaker kun tar hånd om den individuelle sparingen, må selvstendig næringsdrivende også sørge for tjenestepensjonen.

Sparing og pensjon tilpasset alder og livssituasjon

Størrelsen på inntekten din avgjør om du bør opprette en innskuddspensjonsavtale med skattefradrag, eller om du bør starte en månedlig spareavtale i frie fond.

Slik oppretter du tjenestepensjon

Få gode råd på våre fagsider om pensjon

Sparing og pensjon for selvstendig næringsdrivende kan for mange oppleves vanskelig. Landkreditt har derfor utarbeidet egne fagsider, som gir en god innføring i pensjon for deg som er bonde.

Les fagsider om pensjon for bønder