Solid økonomisk resultat

Konsernet endte opp med et godt resultat på 234 millioner kroner. Forvaltning hadde en volumvekst på 30 prosent og Forsikring økte med 14,9 prosent på landbruk. Banken har sterk vekst, selv om den er litt mindre enn fjoråret.

Landbrukslån har over flere år hatt en jevn vekst, og dette fortsatte også i fjoråret med en vekst på sju prosent. Tap på landbrukslån er historisk lavt på 0,02 prosent.

Les vår årsrapport

Utlånsveksten til banken var i privatmarkedet på 11 prosent. Banken hadde også en innskuddsvekst på totalt 7 prosent, noe som er godt over snittet til norske banker generelt (1,6 prosent). Innskuddsdekningen i konsernet er på 73,1 prosent, og er dermed en viktig bidragsyter for å kunne tilby gunstige priser på lån.

Se nøkkeltallene for konsernet for 2018

Satser på forsikring fremover

I 2018 byttet Landbruksforsikring navn til Landkreditt Forsikring, og selskapet ble en del av Landkredittkonsernet. Forsikring hadde i fjor en premievekst på 14 prosent i landbrukssegmentet. Årsresultatet endte likevel på -16 millioner, men konsernsjefen var tydelig på at det skal satses på Landkreditt Forsikring, og at selskapet skal bidra positivt til konsernresultatet fremover.

 Årsresultat

  • Landkreditt Bank                                         292 millioner
  • Landkreditt Boligkreditt                               20 millioner
  • Landkreditt Finans (solgt 30.6.18)               15 millioner
  • Landkreditt Forsikring                                  -16 millioner
  • Landkreditt Forvaltning                                1,7 millioner
  • Landkreditt SA                                             -3,4 millioner
  • Konsern                                                       234 millioner