Solid første halvår

Landkredittgården, Karl Johans gate 45, bygården der Landkreditt holder kontor.

Landkredittkonsernet har etter første halvår et resultat i konsernet på 108,7 millioner kroner. Dette er 21,6 millioner kroner bedre enn samme periode i fjor.

Konsernet er i god vekst, og det er et solid finanskonsern med god drift og vind i seilene som legger frem regnskapet for første halvår.

I banken er resultatet positivt påvirket av økning i netto renteinntekter som følge av god volumutvikling og god finansavkastning. Det hjelper også på resultatet at ­tapene i banken er svært lave. Landkreditt Bank og Landkreditt Boligkreditt fikk i april 2018 tildelt offisiell rating fra Scope Ratings GmbH. Landkreditt Bank er ­ratet A- og Landkreditt Boligkreditt AAA. Ratingen er opprettholdt i forbindelse med siste gjennomgang i år.

Solid vekst for Forvaltning

Landkreditt Forvaltning har hatt en solid vekst de siste årene. Forvaltet volum per 30. juni 2019 utgjør 4.688 millioner kroner, en økning på over en milliard siste år. Selskapet har fem gode fond, hvorav Landkreditt Utbytte A ble kåret til beste norske aksjefond i 2019 av fondsanalyseselskapet Morningstar.

Landkreditt Forsikring har per juni 2019 et resultat etter skatt på 13,5 millioner, en forbedring siden samme tid i 2018 på 19,5 millioner kroner. Resultatet er positivt påvirket av god finansavkastning, og negativt påvirket av litt høy skadeprosent. Det pågår et arbeid for å bedre det tekniske resultatet og sikre stabil god inntjening i selskapet.

Fokus på effektivisering og videre vekst

Landkreditt skal fortsatt oppfylle formålet med å tilby gode produkter og tjenester til medlemmene og kundene. Vi skal være enkle og effektive med gode priser. Landkreditt er i en bransje som endrer seg raskt med økt digitalisering og raskt teknologisk utvikling. Å øke vår evne til å ta i bruk teknologi og selvbetjente løsninger er avgjørende for å bli mer effektive. Dette gjelder også automatisering av våre interne arbeidsprosesser.

Det planlegges fortsatt god vekst i alle selskapene i konsernet både innen landbruk og personmarkedet. Tapene ventes også i framtiden å ligge på lave nivåer.

Aktuelt