Slik lykkes du med store investeringer på gården

Det er kostbart med utbygginger og oppgraderinger av driftsapparatet på gården.

Utbygging, oppgradering og nybygg i landbruket er ofte store og kostbare prosjekter, som krever mye av deg som bonde. Sjekk bankens råd for en enklere investeringsprosess.

1) Ha en langsiktig plan – og ta familien med på råd

Selv med jevnt vedlikehold vil de fleste bønder en eller annen gang stå ovenfor et valg om å gjøre større investeringer. Dette kan være generasjonsskifte, utbygging eller nybygg. I slike situasjoner er det viktig å ha en god strategi for hvor du vil.

Som en god bedriftsleder bør du derfor ha en langtidsplan. I denne bør du ha med hvilke investeringer du skal gjøre de neste fem årene. Dette er viktig fordi investeringer kan være krevende økonomisk, særlig om du er i en oppbyggingsfase, der produksjonen enda ikke er ferdig oppbygd.

Tenk langt frem

En annen faktor som er viktig å tenke på er hva du vil med virksomheten din i fremtiden? Skal gården gi inntekt til en eller flere, eller er skal den drives i tillegg til annen jobb? Hvordan lar driften seg kombinere med familielivet fremover, og hva mener familien om gårdens fremtid?

 Å drive en gård er på mange måter like mye en livsstil, som en jobb. Det er derfor viktig å tenke gjennom livssituasjonen du er i. Hvordan passer livssituasjonen din inn fremtidsplanene du har for gården?

Flere nyttige råd finner du på våre fagsider, hvor blant annet Ole Christen Hallesby har skrevet gode artikler om både eierskifte og investering.

Les fagsidene om investeringer i landbruket

 

2) Bruk rådgivere

Husk at du er bonde, og at det er det du er god på. Bønder har til all tid vært allsidige, og er ofte vant til å løse ulike oppgaver selv. Det er likevel viktig å prioritere hva tiden skal brukes til. Det kan bli veldig vanskelig å bruke all tid som byggeleder, gravemaskinfører og snekker – og samtidig lykkes i fjøset.

Du bygger fjøs kanskje en gang i livet. Da er det verdt å bruke penger på en rådgiver som kan sette opp en anbudsprosess med et godt avtaleverk, og som kan følge prosessen til bygget er ferdig.

Landkreditt opplever flere prosjekter med uforutsette påkostninger, byggesprekk og at byggingen tar lengre tid enn planlagt. Med en dyktig rådgiver reduseres risiko for problemer i prosjektet, totalkostnaden reduseres og du får akkurat det fjøset du har planlagt.

Norsk Landbruksrådgivning, Tine og andre har dyktige folk på prosjektering og oppfølging av prosjekter tilpasset ditt ressursgrunnlag, familiesituasjon og økonomi.

Melkebonden Håkon valgte gården som arbeidsplass

 

3) Søk tilskudd hos Innovasjon Norge

Vurderer du større investeringer er noe av det første du bør sjekke om du kan få tilskudd eller lån til prosjektet ditt fra Innovasjon Norge.

Du kan søke om støtte hvis du eier en landbrukseiendom eller en bedrift tilknyttet landbrukseiendommen. Eiendommen må også ha, eller ha potensiale for, næringsvirksomhet av en viss størrelse.

Du kan for eksempel få tilskudd til driftsbygninger og andre produksjonsanlegg, gjødsellager, generasjonsskifte eller frukt- og bærdyrking.

Innovasjon Norge kan også tilby lån til investeringer på gården, eller kjøp av eiendom og tilleggsjord.

Viktig å søke før du begynner

Det er viktig å merke seg at du må søke om støtte, og få innvilget søknaden fra Innovasjon Norge, FØR du påbegynner noen av tiltakene.

Vi anbefaler alle å ta kontakt med det lokale landbrukskontoret for å få hjelp og råd til å søke tilskudd eller annen støtte fra Innovasjon Norge.

Les mer om tilskudd fra Innovasjon Norge

 

4) Vurder behovet for risikolån hos Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har en ramme på totalt 100 millioner som kan gis som risikolån til landbruket. Dette vil da være en toppfinansiering i tillegg til vanlig banklån og/eller vanlig lån fra Innovasjon Norge.

Denne muligheten er lite kjent i landbruket, og i snitt har det til nå bare blitt benyttet en fjerdedel av rammen hvert år.

– Som bank opplever vi at investeringsbehovet i landbruket er stort, og at investeringene kan være store i forhold til gårdens verdi. Dette gjelder spesielt i områder der markedsverdien på fast eiendom generelt er lav, forklarer Marianne Kirchoff i Landkreditt Bank.

Marianne Kirchoff er leder for landbruksavdelingen i Landkreditt Bank og møter noen ganger på utfordringer med at pantegrunnlaget blir for lite når store investeringer skal finansieres.

– Tar vi for eksempel en melkebonde som trenger nytt fjøs og melkerobot, så snakker vi gjerne om en investering på minst 8 millioner kroner. Selv etter investeringen vil kanskje markedsverdien på gården fortsatt være under 10 millioner. Dette vil i praksis si at bankene i flere tilfeller må gi avslag selv om prosjektet er godt, sier Kirchoff.

I disse tilfellene, hvor verdien er lav, kan Innovasjon Norge ha mulighet til å tilby risikolån som en toppfinansiering. Dette gjør at det kan tas større risiko, og at prosjektet kan realiseres.

– Det må være en diskusjon mellom banken som gir lån og Innovasjon Norge, om hvordan en slik investering kan løses. For kunden er det gunstig at så mye som mulig gis som lavrisikolån fra vanlig bank, men et risikolån i tillegg kan gjøre det mulig å få realisert de gode prosjektene, som ellers ville fått avslag på grunn av manglende sikkerhet, avslutter Kirchoff.

 

5) Snakk med banken om finansiering

I banken kan du få god rådgivning for hvordan du kan finansiere prosjektene du planlegger.

Banken kan også gi deg svar på hvor mye du kan låne. Din låneevne er basert din sikkerhet og betjeningsevne. Sikkerheten er verdiene du har i fast eiendom, og betjeningsevnen er verdiene som skapes i driften. Dette kan for eksempel være slakteoppgjør eller levering av korn og melk. Andre inntekter som utleie, snøbrøyting og lønnsinntekter teller selvsagt også med.

 

I Landkreditt Bank får du flere tilpassede lån og kredittordninger for landbruket. Du trenger:

  • Selvangivelse og næringsoppgave for det siste året.
  • Takst fra takstmann, eller en nærmere beskrivelse med bilder av gården og øvrig anlegg. Her trengs informasjon som byggeår, størrelser på areal og informasjon om kvoter og konsesjoner.
  • Driftsplan og evt. skogbruksplan.
  • Forsikringspolise

Landkreditt har også distriktssjefer i de største landbruksområdene. Distriktssjefen kan komme hjem til deg for å drøfte større investeringer, som for eksempel generasjonsskifter, utbygginger og andre prosjekter.

Les mer om landbrukslån