Slik får du tilskuddet til å vare hele året

Snart kommer tilskuddet igjen på konto, og fristelsene for hva det kan brukes til er mange. God styring av gårdens økonomi er derfor avgjørende for å unngå pengenød mot slutten av året. Her får du rådene som får tilskuddet til å vare.

Bønder har vært vant med utbetaling av tilskudd to ganger i året. I 2018 ble tilskuddet for første gang utbetalt bare i februar. I tillegg fikk vi en sommer preget av tørke. Dette satte store krav til bondens økonomistyring.

Få landbruksnyheter rett i innboksen

Nå kan du få et nyhetsbrev med våre viktigste landbruksnyheter rett i innboksen. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

Stødige bønder

Landkreditt er et samvirke og er eid av norske bønder. De finansierer derfor mange norske bønder, og har fulgt nøye med på om omleggingen av tilskuddsordningen skulle få konsekvenser for bøndene.

– Vi opplever at bønder i stor grad er gode til å planlegge, men vi var litt spente på om noen ville unne seg litt ekstra med et større tilskuddsbeløp tilgjengelig tidlig på året – og traktorsalget ble faktisk høyt i 2018, forklarer salgsdirektør i Landkreditt, Emil Inversini.

Banken kan se en svak svekkelse av likviditeten til bøndene mot slutten av 2018 i forhold til 2017, og det er trolig flere årsaker til dette.

– Når tørkesommeren ga flere bønder enn normalt utfordrende likviditet, er det vanskelig for oss å trekke noen konklusjoner på at omleggingen av tilskuddsutbetalingen har hatt store utslag på økonomien, sier Inversini.

Han mener at den norske bonden generelt sett er solid og nøktern, og har god kontroll på gårdens økonomi.

– Norske bønder er vant til å tenke langsiktig. De er stødige og lar seg ikke friste til å svi av tilskuddet på ny traktor så fort pengene er på konto, fortsetter han.

Tørken kan fortsatt påvirke økonomien

Tørken medførte høyere kostnader til kjøp av fôr, og merarbeid med å skaffe fôr. Det er derfor ingen tvil om at mange vil se tydelige tørkespor. 

Landkreditt ga blant annet likviditetslån og avdragsfrihet når tørken slo inn for fullt. Flere av disse forfaller nå ved utbetalingen av nytt tilskudd.

– Vi varsler i forkant på SMS og e-post, og oppfordrer kundene til å ta kontakt for å diskutere situasjonen nå. Som i fjor skal vi være raske og effektive hvis det er behov for ytterligere tiltak for å avhjelpe bønder som har etterslep etter tørken, forsikrer salgsdirektøren.

– Avlingsskadeerstatningen dekker på langt nær bondens tapte inntekter og økte kostnader, påpeker han.

Emil Inversini har gode råd for å få tilskuddet til å vare.

Emil Inversini har gode råd for å få tilskuddet til å vare.

Han er opptatt av at det er viktig å huske på at tørken også kan påvirke økonomien fremover.

– Enkelte kan ha slaktet mange dyr og fått oppgjøret for dette i 2018. Nå må de jobbe desto hardere med å bygge opp igjen besetningen, og vil ha tapte inntekter i lang tid fremover.

Det kan også ha vært tatt opp kortsiktige lån, benyttet tilgjengelig kreditt, eller avdragsutsettelse på lån.

– Nå kommer vi til tiden for å betale tilbake på lån og kreditter. Da kan tilskuddet fort få bein og gå på, og du risikerer å ligge på hæla i lang tid, forklarer Inversini.

Slik får du tilskuddet til å vare

Så hvordan bør bøndene planlegge for å ha en solid økonomi på gården?

– Sett opp budsjett og lag en plan for likviditeten. Ved å sjekke tidligere regnskapsår kan du få oversikt over hvilke kostnader du har, og til hvilken tid på året de kommer, råder Inversini.

På denne måten kan du danne deg et bilde av hvilke årstider du har god og dårlig likviditet. Slik får du en større forståelse av om den store pengesummen på kontoen egentlig gir deg romslig eller trang økonomi fremover.

Les også: Fikk bedre styring på gårdsregnskapet med Duett MinSide

Bruk gjerne en landbruksrådgiver, regnskapsfører eller rådgiveren din i banken om du er usikker. De kan hjelpe deg å få bedre forståelse av egen økonomi. Det er imidlertid viktig at du spiller med åpne kort, slik at de som skal gi deg råd får se hele bildet av økonomien.

 – Innimellom dukker det opp tilfeller hvor alt ser ut til å være i orden med økonomien. Både renter og avdrag betales i tide. Men så har de gjeld andre steder som vi ikke ser. Dette kan være forbrukslån til kjøp av traktor, eller betaling av sommerferien og barnehagen. Disse er vanskelige å fange opp, og da får vi heller ikke gitt de de rådene de trenger, sier Inversini.

Han oppfordrer derfor:

– Vær ærlig med regnskapsfører, familien og banken hele veien.

Han forteller også at en driftskreditt kan være fornuftig å ha på gården. Da er du forberedt på at utgifter og inntekter kan svinge i løpet av året. Med driftskreditt kan du slippe betalingsproblemer når en stor regning kommer i en periode av året hvor du har lite penger på konto. En må likevel huske på at pengene skal tilbakebetales.

– Vårt generelle råd er å prøve å ha et så lavt trekk på driftskreditten som mulig i så store deler av året som det lar seg gjøre.

Få bedre likviditet på gården med driftskreditt

Skal du gjøre større planlagte investeringer kan det godt hende det er riktig å ta opp et lån i stedet for å bruke driftskreditten. Ved å ha en velfylt driftskreditt nå, kan du unngå å måtte ty til store trekk på driftskreditten mot slutten av året.

Med gårdskreditt kan du selv styre investeringene på gården

Planlegg for uforutsette hendelser

Fjorårets tørke ga oss en skikkelig vekker på at uforutsette hendelser kan snu opp ned på økonomien. De alle fleste tåler et år med avlingssvikt, eller andre uforutsette hendelser som gir store utgifter en ikke har regnet med. For de med trang økonomi kan slike hendelser bli den berømte dråpen.

– Vårt råd er å følge nøye med på likviditeten, ha god dialog med regnskapsfører og ring banken i tide om du ser du får problemer, avslutter Inversini.