Rolig, balansert eller ivrig pensjon?

Dette er begrep vi bruker for å beskrive de ulike spareprofilene du kan velge når du bestiller Individuell pensjonssparing (IPS) hos oss. Men hva ligger egentlig i de ulike begrepene?

Har du bestemt deg for å komme i gang med pensjonssparingen? Bra.

Hvordan du skal legge opp sparingen din, avhenger av flere ulike faktorer. Hvordan er din livssituasjon? Hvor gammel er du? Hvor lenge har du tenkt til å jobbe før du går av med pensjon? Og hvordan ser du for deg økonomien som pensjonist?

Vi mener det alltid er lurt å kvitte seg med kortsiktig gjeld og betale ned så mye som mulig på boliglånet til pensjonsalder. Det du har til overs, kan du spare.

Individuell pensjonssparing (IPS) et gunstig alternativ for de som ønsker å spare til pensjon. Du kan spare inntil 40.000 kroner i året. Av det du sparer, får du 22 ­prosent i skatteutsettelse. Skatteutsettelsen kan dermed bli på inntil 8.800 kroner.

Hvilken profil passer deg?

Når du bestiller IPS, kan du velge mellom spareprofilene rolig, balansert og ivrig pensjon. Spareprofilenes navn gjenspeiler den aksjeandelen som ligger i spareprofilen, noe som igjen sier noe om risikoen i sparingen.

Har du lenge igjen til pensjonsalder, jo større aksjebeholdning bør du velge å ha i din pensjonsprofil. Har du derimot få år igjen til pensjonsalder, vil de fleste anbefale at du reduserer andel aksjer og øker andel rentepapirer som ikke svinger like mye i verdi.

Rolig pensjon passer for deg som har mindre enn fem år igjen til pensjonsalder. Da handler det mer om å sørge for en trygghet i sparingen.

Ved å velge rolig pensjon legger du til rette for en høyere avkastning på sparepengene enn det du ville ha fått på en sparekonto.

Spareprofilen har en konservativ investeringsprofil med 30 prosent aksjer og 70 prosent renteplasseringer. Sparebeløpet fordeles på de to rentefondene Landkreditt Extra og Landkreditt Høyrente, og aksjefondet Landkreditt Utbytte A.

Balansert pensjon passer for deg som har mer enn fem år igjen til pensjonsalder, og som ønsker høyere avkastning over tid enn det du får på en sparekonto.

Som navnet indikerer, har spareprofilen en moderat og balansert investeringsprofil med fordeling 50 prosent aksjer og 50 prosent renteplasseringer. Denne spareprofilen fordeler sparebeløpet på to rentefond, Landkreditt Extra og Landkreditt Høyrente, og to aksjefond, Landkreditt Utbytte A og Landkreditt Aksje Global.

Ivrig pensjon passer hvis du har mer enn ti år igjen til pensjonsalder og kan spare i et mer langsiktig perspektiv. Jo lenger til det er til du går av med pensjon, jo større aksjebeholdning bør du velge å ha i din pensjonsprofil.

Du som velger denne spareprofilen ønsker en betydelig høyere avkastning over tid enn det du får på sparekonto. Samtidig søker du er en noe mer stabil avkastning enn det et ordinært aksjefond tilbyr.

Spareprofilen har en offensiv investeringsprofil med 70 prosent aksjer og 30 prosent renteplasseringer. Sparebeløpet fordeles på ett rentefond, Landkreditt Extra, og to aksjefond, Landkreditt Utbytte A og Landkreditt Aksje Global.

Velge selv

I tillegg til mulighetene for å velge en av disse tre spareprofilene, er det også mulig å velge egendefinert sparing. Da kan du selv velge blant våre fond etter hva du mener er best for din sparing.

Har du spørsmål om IPS kan du ta kontakt med vårt spareteam på telefon 23 00 08 00.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.