Robust økonomi på gården din

Det er ikke sikkert vi blir økonomisk mer robuste ved å kjøpe jord av naboen. Kravet må være at den er bedre enn vår egen.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

Eierskifte

Investering

 Sikre fremtiden

Å være robust betyr at du tåler noen påkjenninger. Noen kommer utenfra som priser, tørke og politiske endringer, mens andre er mer interne på gården. Det kan være din egen evne til å takle kriser, helse og folk du jobber sammen med.

Hver tredje storfebonde har robust økonomi

For å tåle slike påkjenninger hjelper det veldig godt at økonomien er robust. Et kjennetegn på robust økonomi er lønnsom produksjon, likviditetsoverskudd og lav gjeld. I andre enden finner vi de som sliter med virkningen av investeringer som ikke har gitt økt lønnsomhet. Det vil si høy gjeld og manglende  likviditet.

På årets Kvægkongress i Danmark presenterte sektorformann for Økonomi & Virksomhetsledelse i SEGES, Anders Harck, en gruppering av danske bønder. Bare en tredel av danske storfebønder havner i gruppen med robust økonomi, mens 17,4 prosent havner i den dårligste og kritiske gruppen. 

Har prioritert volum foran kroner

Harck pekte samtidig på at avkastningen er for lav i landbruket. I perioden 2003 til 2016 var den  2,8 til 3,6 prosent avhengig av produksjon. Selv om storfe lå best an, mener han målet må være 5-6 prosent. Prosenten beregnes i Danmark før lønn til eier.

Noe av årsaken til lav avkastning er at bønder har fokusert mer på volumøkning enn økning i overskudd, mener Harck.

– Vi bønder har et vekstgen, og det bekymrer meg litt, for vi tenker for lite på om investeringer bedre vår bunnlinje og produktpris, sa Harck i følge Landbrugsavisen.

Er naboens jord mer verd enn din egen?

For å øke robustheten må vi i større grad fokusere på forbedring enn volumvekst. Det betyr at vi må stille krav til at nye investeringer i følge Harck må gi minst fem prosent avkastning. Det betyr i praksis at vi må være mer kritisk til de investeringene som gjøres.

– Ser vi at naboens jord er til salgs, er det vanskelig å ikke by på den. Ja, noen tror til og med at naboens jord er mer verd og bedre enn den de har fra før, sa Harck.