Robotbønder verdsetter fleksibiliteten

Bønder med melkerobot verdsetter fleksiblitieten melkeroboten gir dem i hverdagen.
Bønder med melkerobot jobber ikke mindre, men har en mer fleksibel hverdag. Men følger det status med roboten?

Ruralis har på bakgrunn av en spørreundersøkelse blant melkeprodusenter analysert melkeprodusentens arbeidshverdag. I en rapport trekker de noen konklusjoner som viser at fleksibilitet verdsettes høyt og at bønder med robot kan sees på som en «god bonde» og mer «framoverlent».

Få landbruksnyheter rett i innboksen

Nå kan du få et nyhetsbrev med våre viktigste landbruksnyheter rett i innboksen. 

Meld deg på nyhetsbrevet her

Jobber like mye, men med andre ting

Ved innføring av robot blir tid tiden som tidligere ble brukt til melking frigitt. Det er derfor interessant å se på hva bonden bruker denne tiden til. Konklusjonen er at bonden ikke legger seg på sofaen.

Samtidig med innføring av melkerobot er det mange som investerer og utvider, noe som fører til økt produksjon. Dette fører til økt arbeidsmengde på andre områder som håndtering av fôr og gjødsel. Dermed brukes frigitt tid på andre oppgaver.

Fleksibilitet verdsettes høyt

Mens melking før skulle skje til faste tider, vil de nye oppgavene kunne utføres mer fleksibelt i tid. Muligheten øker for en mer normal arbeidstid som kan sammenlignes med andre yrker og mulighet til å styre fritiden mer selv.

– Videre har ikke roboten gitt bøndene bare fleksibilitet til å styre arbeidsdagen mer selv, men også fleksibilitet som kan ha gitt bøndene en tilnærming til en mer «moderne livsstil», skriver Ruralis.

Statussymbol?

Bønder med melkerobot har også oftere mer tro på fremtiden enn andre melkeprodusenter, og de er ikke mer stresset av en mer omfattende produksjon, selv om de er mer bekymret for gjeldsmengden. 

På spørsmålet om du føler deg lite verdsatt som gårdbruker, er det større utslag hos bønder uten robot. Det er derfor mulig at bønder uten robot i større grad sitter med et inntrykk av å falle utenfor fellesskapet av dyktige, framoverlente bønder.

Ingen betydning for likestilling

– Når det gjelder arbeidsfordeling mellom kjønn viser rapporten at roboten ikke nødvendigvis er noen drivkraft for likestilling på norske gårder, verken i fjøset eller i hjemmet, da det ikke ser ut til å være forskjell på kvinner og menns ansvarsområder ut i fra om bøndene har melkerobot eller ikke, konkluderer Ruralis i rapporten.