Rekordstor oppslutning i valget

Valget av lokale tillitsvalgte er over, og resultatet er nå klart. Stort engasjement blant medlemmene ga ny rekord i valgdeltagelsen!

Konsernsjef i Landkreditt, Ole Laurits Lønnum er godt fornøyd med årets medlemsvalg, som foregikk elektronisk i slutten av januar og begynnelsen av februar.

– Med 26 prosent oppslutning har vi overgått alle tidligere valg i Landkreditt. Dette beviser at vi har mange engasjerte medlemmer rundt om i landet, sier Ole Laurits Lønnum.

Spennende valg

Hver høst starter medlemsvalget med at valgkomiteene legger frem forslag til nye tillitsvalgte. Deretter gis alle medlemmer muligheten til å fremme egne kandidater til valget.

I år kom det inn benkeforslag i flere fylker, og valgkomiteen i Hedmark og Troms/Finnmark stilte inn to kandidater til én plass. Dette bidrog til et spennende valg, der medlemmene fikk muligheten til å avgjøre hvem som ble valgt inn.

Anders Sigstad er organisasjonssjef i Landkreditt, og har vært ansvarlig for selve gjennomføringen av valget.

– Vi er glade for alle benkeforslag. Benkeforslag høres kanskje litt dramatisk ut, men i elektronisk valg, slik som vi gjennomfører, setter vi pris på å ha flere gode kandidater til hvert verv. Da får medlemmene større påvirkningskraft i hvem som skal bli våre tillitsvalgte, forklarer Sigstad.

Stor deltagelse i Hordaland

Hordaland har i år pekt seg ut som regionen med aller størst valgdeltagelse. Her endte valgdeltagelsen på hele 48,3 prosent!

Aktive tillitsvalgte la ned en stor innsats for å få medlemmene til å stemme, og skal ha en stor del av æren for at Hordaland topper lista med størst valgdeltagelse.

I Østfold har vi også en gledelig fremgang på valgdeltagelsen. De endte i år på nesten 30 prosent deltagelse, og kunne med dette notere seg hele dobbelt så stor valgdeltagelsen som i fjor.

Ellers er det gledelig å se at samtlige fylker øker valgdeltagelsen fra fjorårets valg.

Du kan se hvem som er valgt inn for din region her.

Takk for engasjementet

Det var i år valg i 15 av 16 valgdistrikter, og i valget er det stemt inn nye årsmøterepresentanter, valgkomiteer og vararepresentanter.

– Vi vil benytte muligheten til å takke for alle som deltok i årets medlemsvalg. Som et samvirke er aktiv eierstyring et viktig prinsipp, og ved å stemme er du med på å forme framtidas Landkreditt, forklarer Lønnum.

– Vi vil også ønske velkommen til alle nye årsmøterepresentanter, og samtidig få sende en stor takk til de som går ut av sine verv. Det er en spennende reise fremover, og engasjerte tillitsvalgte spiller en viktig rolle i vår videre utvikling, avslutter Lønnum.

Årsmøte i mars

20. og 21. mars samles årsmøterepresentanter fra hele landet seg til årsmøte på Bristol Hotel i Oslo. Her vil årsberetning og resultater for 2018 bli lagt frem, men aller viktigst blir diskusjoner og debatter om hvor veien skal gå fremover for Landkreditt.

– Har du innspill til dine lokale tillitsvalgte for hvordan Landkreditt bør være i fremtida – ikke nøl med å ta kontakt, oppfordrer Lønnum.

Alt om medlemsvalget.