Nye timesatser for barn og sesonghjelp

Sommeren er høysesong for ekstrahjelp i landbruket. Her finner du hvilke satser du kan bruke for egne barn og sesonghjelp.

Minstesatsene for lønn i landbruket er fastsatt. Her tar vi med det som gjelder ferie- og innhøstingshjelp. Husk at det er andre minstesatser for de som er fast ansatt eller er ansatt over lenger tid enn 24 uker.

Hva skal en sesongarbeider ha betalt?

Minstelønnen for denne gruppen er regulert gjennom «Forskrift om almenngjøring av traiffavtale for jordbruks- og gartnerinæringene». I denne sammenheng er det satsene for ferie- og innhøstingshjelp som gjelder.

Er det en arbeidstaker under 18 år skal vedlkommende ha minimum 103,15 kroner per time. Er det en person over 18 år som jobber inntil 12 uker er minstesatsen 123,15 kroner. Er ansettelsesforholdet mellom 12 og 24 uker, øker satsen til 128,65 kroner.

Økning i antall sesongarbeider

I perioden 2010 til 2017 lå innvandringen av sesongarbeidere i snitt på 1.825 første halvår. I 2018 økte antallet til 2.416. Første halvår i år ble det gitt rekordhøye 2.773 tillatelser for sesongarbeid årets første seks måneder.

Mens de fleste fortsatt tenker at vi tar i mot flest polakker og litauere, så er sanneheten at når det gjelder sesongarbeidere er det personer fra Vietnam og Ukraina som topper listen.

Andre satser for egne barn

Det er fastsatt egne timelønnssatser som skal benyttes for å lønne barn som arbeider i foreldres bedrift og som samtidig går på skole. Satsene brukes uansett til hvilke tider arbeidet er utført. I satsene er det lagt til feriepenger på 10,2 prosent.

Følgende satser er gitt av Skatteetaten for hva du kan lønne egne barn med:

  • 13 år kr 82 per time
  • 14 år kr 92 per time
  • 15 år kr 104 per time
  • 16 år kr 120 per time
  • 17 år kr 124 per time

Du kan selvfølgelig lønne barna dine med en høyere sats, men dette er det maksimale du kan fradragsføre i regnskapet ditt.