– Norge er verdens beste land å være bonde i!

Håkon Marius Kvæken fra Løten er genuint interessert i kjøttfe og kjøttfeavl. – I Norge har vi mye utmark og skog som vokser, og hvis det kan gå dyr her som lager menneskemat, samtidig som de pleier landskapet, så må det være "vinn-vinn"!

Dette sier bonden fra Løten som driver med ammeku og til sammen har rundt 500 storfe. Han har flere forskjellige raser på gården, for kjøttfeavl er hans store lidenskap.Vi som elsker norsk mat

 – Jeg er jo litt storfegæren da, bekrefter Kvæken muntert.

Landkreditt har i sommer overrasket flere bønder for å gi de litt ekstra ros for jobben de legger ned i norsk matproduksjon.

Overraskelse med forviklinger

Overraskelsen hos Løtenbonden var planlagt i lang tid, sammen med sønnen Håkon Kvæken.

Men mens vi stod gjemt bak rundballene, med fullt kamerateam og heiagjeng, oppstod et problem. Vi hadde jo ikke tatt høyde for at storefegalskapen også medførte at Håkon Marius har videoovervåkning av hele gården, for å kunne følge med på kyrne både sent og tidlig!

Heldigvis var sønnen rask til å komme med en bortforklaring, når Håkon Marius ringer og lurer på hvorfor i all verden det er så mye føtter, som står ute ved rundballene hans. Håkon Marius slår seg til ro med forklaringen om at Håkon har besøk av en ungdomsskoleklasse – selv om klokka bare er halv sju på morgenen. 


Så da Håkon Marius er godt i gang med fjøsstellet blir det likevel en stor overraskelse da heiagjengen plutselig dukker opp!

Se storfebonden bli overrasket av en hel heiagjeng midt i morgenstellet

Vi heier på norsk mat

Hver dag legger bønder over hele landet ned en enormt stor innsats for at vi skal få trygg, god, mat på bordet. Dette synes vi det er verdt å heie litt ekstra på! 

Uten bonden hadde vi ikke hatt samvirkebedriften Landkreditt. Landkreditt reinvesterer overskuddet i produkter med gode priser, for både bonden og privatkunden. Dette gjør at vi ønsker å spre de gode historiene om norsk mat. I sommer har vi derfor overrasket noen norske bønder for å gi dem den rosen de fortjener.

Se alle filmene her

Håkon Marius har et sterkt engasjement for landbruket. At maten skal produseres ved hjelp av utmark og beitebruk er noe han er opptatt av.

 – Når dyra går på beiter rundt omkring, så er det viktig at du følger med. Du må se om dyra, slik at de kjenner deg igjen, og at du ikke blir glemt. Når de går der på beite og spiser og koser seg, og du kan se på dem  – ja, da opplever jeg en form for lykke!

Håkon Maruis tar oss med ut på beitet og viser oss en fin flokk kjøttfe av rasen Belted Galloway, og han lar seg fortsatt facinere av dyra sine.

 – De er jo levende organismer, de er ikke maskiner. De fungerer til og med om natta når du ikke er der, det er helt fantastisk, sier den engasjerte bonden.

Viktig å bruke beiteressursene

Han forklarer ivrig om den norske naturen, som har veldig mye skog og utmark i forhold til dyrkbar mark. Med et stadig varmere klima er Norge i ferd med å gro igjen, og disse vekstene kan beitedyrene våre nyttegjøre seg av.

 – Da kan vi stille spørsmålet, skal dette bare vokse og gro igjen, eller kan dyr gå her for å beite samtidig som de lager menneskemat?

Bonden fra Løten er klar på at husdyr på beite er bra både for dyra og matproduksjonen.

 – Hvis vi ender opp med at norske kyr bare skal være inne i fjøset, så mener jeg at vi er på et villspor, konstaterer han. 

Se hva som gjør Håkon Marius oppriktig lykkelig, og hva som er hans største problem som storfebonde i denne minidokumentaren:

Vi har overrasket flere av våre hverdagshelter

Lise får sjokk når hun handler mat i butikken

Se den grisefine hyllesten

Disse supporterne er helt på jordet