Nøktern optimisme hos våre naboer

Flere svenske bønder er fornøyd med tilværelsen og færre danske bønder vil gå konkurs.

Følg vår facebookside og hold deg oppdatert på nyheter innen landbruk og økonomi.

Landbruksnytt fra Landkreditt

To av tre bønder med framtidstro i Sverige

Bondelagets søsterorganisasjon i Sverige, LRF, gjennomfører årlig en spørreundersøkelse til 1.100 av sine medlemmer. Årets resultat viser at framtidstroen blant bøndene, det vil si å leve og drive foretaket, har steget med to prosentpoeng, fra 62 til 64 prosent sammenlignet med 2018. 

Man skulle tro at tørken påvirket resultatet i negativ retning, men svenske bønder opplever at samfunnet bryr seg mer om landbruket. Det positive resultatet kan ha sin årsak i at viktige jordbruksspørsmål som matkvalitet, svenskprodusert, økt selvforsyningsgrad og klimaspørsmål nå er en del av folks bevissthet.

Forventer nedgang i konkurser i Danmark

– Tallene viser at antall konkurser i første omgang har stagnert på et relativt høyt nivå de siste månedene, drøyt 200 målt som løpende 12 måneder, sier foretaksøkonomisk sjef hos Seges, Klaus Kaiser til Landbrugsavisen.

Han forventer at dette er toppen og at det er utsikt til en betydelig reduksjon i antall konkurser farmover. Årsaken er høyere priser på både svinekjøtt og smågriser. I tillegg anser økonomen at prisene på de øvrige landbruksproduktene er på et fornuftig nivå.

Mer nøkterne jordpriser

Finanstilsynet i Danmark følger med i markedet og har justert prisen på jord i Nordvest-Jylland ned med ti prosent, mens den er beholdt uendret i resten av landet. Det betyr at dekarprisen i dette området er kr 17.750.  Finanstilsynets priser brukes når bankene skal vurdere verdien av gamle og nye engasjementer. Dermed sier prisene en del om hvor mye en bonde kan belåne jorda.

Toppsjefen i Jyske Bank, Anders Dam, er imidlertid uenig med Finanstilsynet. Hans bank erfarer at de ikke oppnår de stipulerte prisene ved salg av gårder. Han sier at i tvangssituasjoner hvor banken er involvert ligger prisen 20-25 prosent lavere enn Finanstilsynets anbefalinger.