Nå bør du ta i bruk aksjesparekontoen

Ved nyttår lukkes vinduet for å flytte aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten å måtte skatte av gevinsten du har. For å rekke fristen, er det et par datoer du bør merke deg.

Frem til årsskiftet kan du som fondskunde benytte deg av overgangsregelen. Denne gir deg rett til å flytte aksjer og aksjefond over på aksjesparekonto (ASK) uten å utløse skatt på opparbeidede gevinster.

Start flyttingen i tide

I en aksjesparekonto hos oss kan du ha våre aksjefond. Flyttingen av aksjefondene til aksjesparekontoen må du gjøre innen torsdag 19. desember for at alt skal være i orden til overgangsregelen utløper ved årsskiftet.

Ønsker du å flytte aksjer og aksjefond fra en annen bank til din aksjesparekonto hos oss, kan du ta kontakt med oss og vi vil hjelpe deg med dette. Her er fristen satt til 1. desember fordi det erfaringsmessig kan ta litt tid å få flyttet midler fra én fondstilbyder til en annen.

Hva hvis jeg ikke flytter beholdningen nå?

Det er smart å benytte seg av den muligheten overgangsregelen gir. Du kan naturligvis også opprette aksjesparekonto etter nyttår, men da må du betale skatt av gevinst på eksisterende aksjer og aksjefond som du flytter inn på kontoen.